Na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 95/13, u daljem tekstu: Zakon) i Odluke Saveta br. 1/0-05-372/2022-2 od 29.03.2022. godine, Komisija za zaštitu konkurencije sprovodi sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištima proizvodnje i prodaje cementa i betona na teritoriji Republike Srbije u periodu 2018-2021. godina.

U cilju sprovođenja analize, Komisija pribavlja relevantne podatke i informacije o proizvodnji, uvozu/izvozu i prodaji cementa i betona, kao i o komercijalnim i drugim uslovima pod kojima se vršila prodaja cementa i betona na tržištu Republike Srbije u posmatranom četvorogodišnjem periodu.

Za potrebe predmetne analize, potrebno je da dostavite Komisiji sledeće podatke za period 2018-2021. godina, u svemu prema tabelama koje se nalaze ispod.

Tabele za proizvođače cementa:

Tabele za uvoznike cementa:

Tabele za proizvođače betona: