kzk-ekofРадионица на тему „Избор и приоритизација сектора или грана за секторске анализе“, коју је организована од стране Организације за економску сарадњу и развој (OECD) у седишту ове институције у Паризу била је прилика да и Комисија за заштиту конкуренцију унапреди своја знања из ове области.

Циљ ове једнодневне радионице био је да помогне телима за заштиту конкуренције приликом одабира привредних сектора и тржишта чијој ће анализи приступити, нарочито у ситуацијама када не постоје јасне индиције које указују на поремећаје на тржишту или повреду конкуренције.

Радионица је обухватила бројна питања која се односе на различите циљеве секторских анализа и њихов утицај на одабир и приоритизацију сектора за секторске анализе, улогу стратешких фактора, укључујући јавно мњење, приликом одабира и приоритизације сектора, као и квантитативне и квалитативне технике које се користе за избор сектора и одређивање обухвата самих студија.

Током трајања радионице, своја искуства у погледу секторских анализа су презентовали и представници Европске комисије, као и представници тела за заштиту конкуренције Француске, Шпаније и Велике Британије. Комисију за заштиту Конкуренције представљала је Јелена Поповић – Маркопулос из Сектора економских анализа.