септембар « 2017 « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » 2017 » септембар
ЕПС Дистрибуција поступила по налозима Комисије

kzk-ekofОператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд je, поступајући по решењу Комисије за заштиту конкуренције од 23.12.2016. године, поступио по свим налозима Комисије, чиме је спровео мере отклањања повреде конкуренције у роковима одређеним за њихово извршење.

На тај начин је обезбеђено једнако поступање према свим учесницима на тржишту који су корисници дистрибутивног система, а тиме и могућност за остваривање ефективне конкуренције на тржишту снабдевања електричном енергијом.

Комисија овом приликом посебно указује на важност располагања сетом законских инструмената који јој омогућавају да спроведе ефективну заштиту конкуренције и да обавеже учеснике на тржишту да ускладе своје понашање са темељима тржишне економије, са циљем остварења економског напретка и добробити друштва, а нарочито користи за потрошаче.

Сарадња на унапређењу заштите конкуренције

kzk-ekofПредставници Привредне коморе Србије учествоваће у Радној групи за израду закона о заштити конкуренције и настојати да у ново законско решење буду имплементирани ставови привредника, договорено је данас на састанку Марка Чадежа, председника ПКС и др Милоја Обрадовића, председника Комисије за заштиту конкуренције.

ПКС је, након што је Комисија најавила рад на изради новог закона, покренула дијалог са привредом са циљем унапређења законског оквира политике заштите конкуренције и обезбеђења стабилног, предвидивог и стимулативног привредног амбијента.

„ПКС је једина асоцијација привреде која има Споразум о сарадњи са Комисијом за заштиту конкуренције, активна је на унапређењу политике заштите конкуренције у Србији и поштовање равноправних услова за све учеснике на тржишту, информисању и едукацији привредника, како би што ефикасније примењивали прописе у тој области“, рекао је Марко Чадеж, председник ПКС.

У интересу српске привреде је да Комисија располаже инструментима којима може да пружи ефективну заштиту конкуренције, а која је темељ тржишне економије и омогућава ефикасније коришћење постојећих ресурса, бољу понуду, квалитет и добробит потрошача, рекао је др Милоје Обрадовић и додао да ће Комисија и надаље бити стабилан и предвидив партнер привреди Србије у унапређењу пословног амбијента.

Комисија проширује сарадњу са регулаторима

kzk-ekofУ просторијама Комисије за заштиту конкуренције одржан је заједнички састанак председника Комисије др Милоја Обрадовића, заменика председника Савета РЕМ-а Горана Петровић, др Владице Тинтора, директора РАТЕЛ-а и њихових сарадника.

Констатовано је да, иако ове институције добро сарађују, још увек постоји простор за унапређење те сарадње. Договорени су и конкретни кораци који ће обезбедити још већу ефикасност у заједничким активностима, што ће за резултат имати и квалитетнији рад сваке институције понаособ.

Интензивирање сарадње Комисије и Америчке привредне коморе у Србији

kzk-amchamПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић разговарао је са извршном директорком Америчке привредне коморе у Србији Вером Николић Димић.

Др Обрадовић упознао је гошћу са досадашњим активностима, као и плановима Комисије на унапређењу политике заштите конкуренције. Посебан акценат био је на детаљима везаним за припрему нове законске регулативе која се односи на област политике заштите конкуренције.

Током разговора заједнички је оцењено као врло добро решење да у креирању новог Закона о заштити конкуренције активно, поред стручне јавности, учествују и домаћи и страни привредници који послују у Србији.

Наглашена је и важност интензивније сарадње на пољу додатне едукације свих привредних субјеката у Србији по питањима права и политике заштите конкуренције. У том смислу, Америчка привредна комора биће, како је договорено, укључена у све активности Комисије које за циљ имају промоцију политике заштите конкуренције.

Америчка привредна комора у Србији броји преко 190 чланица. Део је мреже Америчких привредних комора у Европи, коју чине 45 комора, са преко 16.000 компанија чланица које заједно запошљавају преко четири милиона људи у Европи.

Нацрт уредбе о споразумима о трансферу технологије који се изузимају од забране

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је припремила Нацрт уредбе о споразумима о трансферу технологије који се изузимају од забране, чије ће доношење предложити Влади Републике Србије, у складу са надлежностима утврђеним Законом о заштити конкуренције.

Намера Комисије је да новом уредбом уреди услове за изузеће од забране споразума која се односи на трансфер технологије, имајући у виду специфичност наведене области, као и чињеницу да постојеће уредбе не изузимају од забране ове врсте споразума.

Комисија позива све учеснике на тржишту, пословна удружења, адвокатске канцеларије, стручну јавност и друга заинтересована лица, да у периоду од 12. до 27. септембра 2017. године, доставе Комисији своје коментаре и мишљења на текст нацрта уредбе путем адресе електронске поште komentar@kzk.gov.rs.

Нацрт уредбе о споразумима између учесника на тржишту железничког, друмског и саобраћаја на унутрашњим водним путевима који се изузимају од забране

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је припремила Нацрт уредбе о споразумима између учесника на тржишту железничког, друмског и саобраћаја на унутрашњим водним путевима који се изузимају од забране, чије ће доношење предложити Влади Републике Србије, у складу са надлежностима утврђеним Законом о заштити конкуренције.

Намера Комисије је да новом уредбом уреди услове за изузеће од забране споразума у области железничког и друмског саобраћаја и саобраћаја на унутрашњим водним путевима, узимајући у обзир специфична обележја сектора саобраћаја, а који нису уређени општим правилима заштите конкуренције.

Комисија позива све учеснике на тржишту, пословна удружења, адвокатске канцеларије, стручну јавност и друга заинтересована лица, да у периоду од 12. до 27. септембра 2017. године, доставе Комисији своје коментаре и мишљења на текст Нацрта уредбе путем адресе електронске поште komentar@kzk.gov.rs.

ПКС активан партнер у припреми новог закона

kzk-ekofПривредна комора Србије најавила је активно учешће у свим активностима на припреми нацрта новог закона о заштити конкуренције, које је, почетком године, иницирала Комисија за заштиту конкуренције.

Након што је Комисија за заштиту конкуренције објавила да ће се радити на унапређењу постојећег Закона о заштити конкуренције, према устаљеној процедури законодавних активности ПКС, обратили смо се нашим чланицама са предлогом да доставе своје коментаре на постојећи Закон о заштити конкуренције, у циљу прикупљања смерница и ставова привреде по питању Закона. Истичемо да смо у обраћању нашим чланицама по овој тему посебно истакли чињеницу о сарадњи Привредне коморе Србије и Комисије за заштиту конкуренције, потписаном Меморандуму о сарадњи две институције и недвосмислено изнели предлог да прикупљене ставове чланица ПКС доставимо Комисији, наглашава се у допису који је председник ПКС, Марко Чадеж, упутио председнику Комисије за заштиту конкуренције, др Милоју Обрадовићу.

Амбасадор Републике Кореје у посети Комисији

AFTERMARKETSПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић примио је амбасадора Републике Кореје у Србији Деђонг Јуа (YOO Dae Jong).

Др Обрадовић је Његовој екселенцији представио надлежности Комисије за заштиту конкуренције и упознао га са досадашњим активностима, као и плановима који за циљ имају унапређење и промоцију политике заштите конкуренције у Србији.

Председник Комисије је, такође, изразио жељу да Амбасада Републике Кореје у Београду пренесе велику заинтересованост Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије за интензивирање сарадње са Комисијом за фер трговину Кореје (Korea Fair Trade Commission), а којa важи за једну од најефикаснијих на свету.

Корејски амбасадор захвалио се на позиву и предложио отпочињање конкрентне сарадње кроз ангажовање експерта из корејског тела за заштиту конкуренцијe, који би одржао радионицу у Београду на теме заштите конкуренције, до краја ове године.

Такође, Његова екселенција је изразила задовољство због покренуте иницијативе Комисије за заштиту конкуренције, а која би могла да резултира интензивнијом сарадњом и разменом искустава два тела, све у циљу унапређења привредног амбијената у Србији.