јул « 2019 « Комисија за заштиту конкуренције
Упутство о садржини иницијативе за испитивање повреда конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције – рестриктивни споразуми

kzkСавет Комисије за заштиту конкуренције је дана 25.07.2019. године донео Упутство о садржини иницијативе за испитивање повреда конкуренције из члана 10. – рестриктивни споразуми.

Уз упутство којим се ближе објашњава начин на који се може пријавити постојање сумње у повреду конкуренције, Комисија је сачинила и потребан образац који ће омогућити поједностављено подношење иницијатива.

Комисија напомиње да сви они који располажу информацијама о постојању повреде конкуренције на неком од тржишта у Републици Србији могу да користе и посебно отворену мејл адресу inicijativa@kzk.gov.rs или телефонски број 011 38 11 958 како би добили све информације о детаљима везаним за могућност и начин подношења иницијативе за испитивање конкуренције.

Комисија потписала споразум о сарадњи са телом за заштиту конкуренције НР Кине

kzkПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић и заменица министра државне управе за тржишну регулацију Народне Републике Кине, Ган Лин, потписали су Меморандум о разумевању између две институције.

Реализацијом Меморандума ће се обезбедити оквир за унапређење сарадње између Комисије и Државне управе за тржишну регулацију при спровођењу закона и политике заштите конкуренције и стварања повољних услова за развој билатералних односа.

Меморандум има за циљ имплементацију и делотворно спровођење закона о заштити конкуренције због његове важности за ефикасно пословање, добробит грађана, као и трговину Кине и Србије.

Предвиђено је да ће се сарадња Државне управе за регулацију тржишта Народне Републике Кине и Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије, одвијати кроз техничку сарадњу путем програма обука, радионица и сарадњи при истраживању, организовању састанака између кинеских и српских високих званичника у области заштите конкуренције, израду специјализованих анализа и размену искустава у спровођењу закона заштите конкуренције. Ово је, иначе, прва посета делегације Државне управе за тржишну регулацију НР Кине, након институционалне реформе која је извршена у овој земљи.

Председник Комисије истакао је да је почетак сарадње са кинеским колегама изузетно важан због још веће правне сигурности страних инвеститора који улажу у Србију, а међу којима је све више кинеских.

Заменица министра Државне управе за регулацију тржишта НР Кине исказала је велику захвалност на гостопримству и најавила могућност интензивирања сарадње, посебно у сегменту едукације.

Свечаном пописивању су присуствовали и чланови Савета и представници Стручне службе Комисије за заштиту конкуренције и високи званичници Државне управе за регулацију тржишта.

Ово је 14 споразум о сарадњи који Комисија потписује са другим телима за заштиту конкуренције из региона и света.

На одлуке Комисије неће утицати притисци

kzkНе сматрамо спорном чињеницу да било ко у Републици Србији подноси кривичне пријаве против Комисије за заштиту конкуренцијe и њених руководилаца. Али, у овом случају, када је Удружење грађана „Car go“ Комисији поднело иницијативу за утврђивање повреде конкуренције и, непосредно након тога, и кривичну пријаву против председника др Милоја Обрадовића, као првог човека ове институције, сматрамо да је у питању непримерени вид притиска на рад Комисије, као независног државног тела.

Индикативно је да се „Car go“ одлучио на подношење кривичне пријаве баш на дан када је Комисија за заштиту конкуренцију донела обавештење о непостојању основа за поступању по њиховој иницијативи за утврђивање повреде конкуренције.

Желимо да обавестимо јавност да Комисија за заштиту конкуренције неће, као ни до сада, своје одлуке доносити на основу притисака било које врсте, већ искључиво према одредбама Закона о заштити конкуренције, за шта јој је Скупштина Србије поверила мандат.

Нема основа за поступање Комисије по иницијативи Car Go

kzkКомисија за заштиту конкуренције сматра да нису испуњени законски услови за покретање поступка испитивања повреде конкуренције, нити за даље поступање Комисије по Иницијативи коју је Car Go Techologies d.o.o. Београд поднело против Савеза такси удружења Србије “Сатус“, Струковног удружења такси предузетника Београда и Уговорне привредне такси коморе Србије.

О овоме је у Обавештењу о исходу Иницијативе (које се налази у прилогу), Комисија обавестила подносиоца.

Председник Комисије састао се са професором Хеимлером

kzkПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић и члан Савета Комисије Чедомир Радојчић, састали су се данас са професором Албертом Хеимлерoм (Alberto Heimler), једним од водећих стручњака за питања заштите конкуренције на свету. Професор Хеимлер је тренутно председник Радне групе за конкуренцију и регулативу и потпредседник Одбора за конкуренцију ОЕЦД-а.

Теме разговора су биле размена искустава на пољу утицаја прописа на спровођења политике заштите конкуренције, као и унапређење праксе Комисије приликом процена конкурентских одредби у прописима који се доносе у Републици Србији. То представља један од приоритета у активностима Комисије за заштиту конкуренције, јер само уз законодавни оквир који не садржи антиконкурентске одредбе, борба за равноправне услове на тржишту Србије може бити успешна.

Гост Комисије упознао је председника и члана Савета са својим активностима, међу којима је и рад у оквиру Управне групе Међународне мреже за конкуренције (ICN-а) и ко-председавајућег Радне групе за оперативне послове.

Професор Хеимлер, који је и аутор значајних радова о антимонополским и регулаторним питањима у водећим светским академским часописима, одржаће низ радионица у Комисији у оквиру Твининг програма, након којих ће бити организована стручна дискусија и размена искустава о политици и праву конкуренције у Србији и свету.

Председник Комисије на UNCTAD конференцији о конкуренцији

kzkПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић, учествовао је, заједно са сарадницом Маријом Антић, на 18. заседању Међувладине групе експерата за право и политику конкуренције Конференције Уједињених нација о трговини и развоју – UNCTAD у Женеви.

Током заседања групе, усвојен је документ „Руководећа начела и процедуре према УН сету принципа и правила конкуренције“, који је израђен на иницијативу Федералне антимонополске комисије Руске федерације – ФАС, у сарадњи са телима за заштиту конкуренције Јапана, САД, Мађарске, Немачке, Хрватске, Италије и Аустрије. Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије такође је, у претходном периоду интензивно радила, са колегама из других тела на коначној верзији овог документа, а који би требао да допринесе већој ефикасности тела за заштиту конкуренције у проналажењу најбољих заједничких решења у сузбијању антимонополског понашања.

Др Обрадовић је, током заседања, одржао бројне билатералне разговоре са челницима тела за заштиту конкуренције широм света, са циљем размене искуства на успостављању механизама за што квалитетнији рад на обезбеђивању равноправних услова за све учеснике на тржишту. Заједнички је закључено да је један од највећих изазова усклађивање политике и права заштите конкуренције у све заступљенијој дигитализацији, као и да борба против антиконкуренцијског понашања тржишних учесника све мање има националне границе, те да се у том смислу мора појачати међународна сарадња у овој области.

На 18. заседању Међувладине групе експерата за право и политику конкуренције учествовали су челни људи преко 50 тела за заштиту конкуренције из целог света, представници међународне академске заједнице и институција, међудржавних организација и слично.

Сарадњом до прописа који поштују принципе конкуренције

kzkПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић и в.д. директора Републичког секретаријата за јавне политике Бојана Тошић потписали су Меморандум о разумевању између две институције.

Меморандум има за циљ да обезбеди оквир за интензивнију сарадњу између Комисије и Републичког секретаријата за јавне политике у поступцима анализе ефеката предлога прописа на конкуренцију на тржишту у процесу усвајања прописа од стране Владе, како би се благовремено идентификовали могући негативни ефекати које предложена решења могу имати на конкуренцију на тржишту.

На овај начин обезбеђује се побољшање квалитета и учинка прописа у контексту остваривања што конкурентнијег окружења, а које директно утиче на унапређење привредног амбијента у Републици Србији.

Меморандум је потписан у контексту боље имплементације Пројекта за унапређење пословног окружења у Србији који спроводи Међународна финансијска корпорација (IFC), чланица Групације Светске банке у сарадњи са Владом Републике Србије, и уз подршку Британске Амбасаде у Београду и Фонда за добру управу Владе Уједињеног Краљевства чији су представници и присуствовали овом догађају.

Пројекат за унапређење пословног окружења у Србији има за циљ да допринесе побољшању пословног окружења кроз: смањење административног оптерећења за привреду – поједностављењем 1.750 административних поступака за добијање лиценци, дозвола и сагласности и дигитализацију 100 поступака, као и кроз уклањање пракси које негативно утичу на развој конкуренције.

Представнице Комисије на стручној пракси у Републици Кореји

kzkИнтензивирање сарадње Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Комисије за фер трговину Републике Кореје (Korean Fair Trade Commission – KFTC) отворило је простор за додатну размену знања, у оквиру студијских боравака. Тако су, током јуна месеца, представнице Стручне службе Комисије за заштиту конкуренције Нина Васић и Марија Петровић, овлашћена службена лица у Комисији, учествовале на двонедељној стручној пракси у Јужној Кореји. (Korean Fair Trade Commission – KFTC).

Циљ програма стручне праксе био је упознавање са функционисањем и мандатом ове државне институције Републике Кореје које се сматра једном од најефикаснијих у свету, а затим и размена искустава са представницима других земаљама који су, такође, били гости KFTC, ради унапређења примене и промоције права и политике заштите конкуренције.

Ове године су колеге из Републике Кореје, као кључне теме стручне праксе, одабрали анализу права конкуренције са фокусом на алате за откривање рестриктивних пракси, што је представљало и добру прилику да Комисија изнесе своје резултате и приближи колегама из Републике Кореје начин поступања у области заштите конкуренције у Републици Србији.

Током праксе, представнице Стручне службе Комисије имале су и прилику да се састану са председником KFTC-а, Ким Санџоом (Sang-Jo Kim).