мај « 2022 « Комисија за заштиту конкуренције
Kомисија донела ново Упутство за откривање намештених понуда у поступку јавне набавке

kzkКомисија за заштиту конкуренције Републике Србије донела је ново Упутство за откривање намештених понуда у поступку јавне набавке имајући у виду нова законска решења (Закон о јавним набавкама, измене у Кривичном законику) која су донета након доношења Упутства из 2011.године.

Комисија за заштиту конкуренције је уочила потребу да се код учесника на тржишту још нагласи и подигне ниво свести о потреби и начинима да се пословање усклади са актуелним прописима и прописима у области заштите конкуренције.

Циљ доношења Упутства да спречи и осујети спровођење „намештених или лажираних понуда“ (енгл. bid rigging), као најтежих облика картела. Последица оваквих договора између конкурената – понуђача у вези са понуђеном ценом је елиминисање конкуренције међу њима, због чега би наручилац платио више за предмет набавке него што би платио у условима конкуренције.

При изради коришћене су OECD Смернице за борбу против намештања понуда у јавним набавкама те Notice Европске комисије у складу са потребама сарадње Комисије и Kанцеларије за јавне набавке.

Комисија учествовала на међународним конференцијама о конкуренцији у Берлину

kzkПредставници Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије учествовали су на 21. ICN годишњој конференцији и 21. међународној конференцији о конкуренцији у Берлину, чији је домаћин било немачко тело за заштиту конкуренције Бундескартеламт (Bundeskartellamt).

Немачка комисија за заштиту конкуренције је спојила два најпознатија међународна догађаја која се баве политиком заштите конкуренције и применом права о заштити конкуренције, и то Међународну конференцију о конкуренцији (IKK) и Годишњу конференцију Међународне мреже за заштиту конкуренције (ICN). Међународна конференција о конкуренцији је покренута 1982. године у Берлину од стране немачке комисије за заштиту конкуренције, и од тада се одржава сваке друге године. Ове године Бундескартеламт je такође организвао и годишњу конференцију ICN, Међународне мреже за заштиту конкуренције која је основана 2001. године, која данас има 140 агенција чланица из 130 јурисдикција.

Главне теме биле су питања односа права и политике заштите конкуренције са другим областима, пре свега са заштитом потрошача и приступом и коришћењем поверљивих података, регулаторне и друге мере неопходне за успостављање и јачање конкуренције на тржиштима дигиталних пларформи, као и друга актуелна питања из области антитраста, оцене концентрација, заступања заштите конкуренције и сл.

Конференцијама је присуствовало око 450 учесника из преко 80 земаља, највиших представника тела за заштитu конкуренције, судија, професора универзитета, anti-trust адвоката/правника, представника немачких министарстава и других органа власти, међународних компанија итд.

Комисија покренула поступак на тржишту велепродаје керамичких плочица

kzkКомисија за заштиту конкуренције је покренула поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против привредног друштва Полет-керамикa Нови Бечеј, ради испитивања постојања рестриктивних споразума из члана 10. Закона заштити конкуренције, којима се ограничава конкуренција на тржишту велепродаје керамичких плочица у Републици Србији и извршила ненајављени увиђај.

Комисија je спровела анализу стања конкуренције у кaнaлимa дистрибуциje керамичких плочица и санитарија у оквиру које је прибавила и уговоре о купопродаји које је произвођач Полет-керамика Нови Бечеј склапала са купцима за даљу продају. Анализом уговора, њихових прилога и анекса, уочене су одредбе које упућују на постојање праксе познате као утврђивање цена у даљој продаји од стране произвођача/продавца, којом се купац ограничава да самостално и независно доноси пословне одлуке које се односе на ценовну политику, што је рестриктивни споразум који представља повреду конкуренције из члана 10. Закона.

Комисија ће у испитном поступку, предузети све потребне доказне радње у циљу правилног утврђивања чињеничног стања, испитати постојање повреде конкуренције, а по окончању поступка донети и коначну одлуку.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничког стања у овом поступку да исте доставе на адресу Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.

Извештај о спроведеној Секторској анализи стања конкуренције у каналима дистрибуције керамичких плочица и санитарија 2018 – 2020. године

kzkНа основу члана 47. Закона о заштити конкуренције Комисија је спровeлa секторску анализу стања конкуренције у каналима дистрибуције керамичких плочица и санитарија.

Спроведена је свеобухватна анализа канала дистрибуције керамичких плочица и санитарија на тржишту Републике Србије за период 2018-2020. година. То је подразумевало утврђивање односа између конкурената – произвођача, увозника, велепродаваца и малопродаваца на тржишту керамичких плочица и санитарија, процену њиховог тржишног учешћа и релативне снаге, анализу уговорних односа, као и ефеката који ти односи могу имати на стање конкуренције на тржишту. Анализа се фокусирала на велепродајно тржиште керамичких плочица и санитарија док су тржиште производње керамичких плочица и санитарија и тржиште малопродаје керамичких плочица и санитарија обрађени у појединим сегментима искључиво у функцији потпуног сагледавања ланца дистрибуције предметних производа.

Уочена је разграната мрежа трговине предметним производима, велепродавци и малопродавци сарађују са великим бројем добављача, скоро сви су профилисани као multibrend радње са широком лепезом асортимана различитих произвођача, дистрибутера и добављача. Осим наведеног, анализом уговора уочено је да постоје одређене појаве које могу бити потенцијално спорне са аспекта заштите конкуренције, те ће Комисија у наредном периоду пратити понашање учесника на тржишту и околности које указују на повреде Закона о заштити конкуренције.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе доставили тражене податке.