kzkПредставници Комисије за заштиту конкуренције, учествовали су на саветовању које је организовало Удружење банака Србије, где су одржали предавање на тему „Усклађивање пословања са прописима о заштити конкуренције“.

Теме предавања су биле правни оквир, циљ правила о заштити конкуренције, институционални оквир и надлежности Комисије за заштиту конкуренције, а затим и конкретни ризици у вези са заштитом конкуренције које је потребно уочити и избећи приликом усклађивања пословања, потребом усклађивања пословања и смерницама за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције које је Комисија донела крајем 2021. године.

Саветовање „Комплајанс функција у банкама“ је организовано као 17. годишње саветовање у Врњачкој Бањи и на њему су учествовали представници пословних банака, Управе за спречавање прања новца, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Удружења за усклађеност пословања и други.