kzkKomisija za zaštitu konkurencije i Republički sekretarijat za javne politike zajednički su izradili Kontrolnu listu za ocenu uticaja propisa na konkurenciju.

Kontrolna lista za ocenu postojanja uticaja propisa na konkurenciju je pomoćno sredstvo/alat koji nadležnim organima, odnosno predlagačima propisa olakšava da pravilno ocene postojanja uticaja propisa na konkurenciju tj. da li određeni predlog/nacrt propisa može dovesti do narušavanja konkurencije na tržištu.

Ukoliko se na osnovu ove liste utvrdi da može postojati takav uticaj, predlog/nacrt propisa je potrebno dostaviti Komisiji za zaštitu konkurencije radi pribavljanja mišljenja.

Komisija za zaštitu konkurencije je, u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije, jedina nadležna za davanje mišljenja nadležnim organima na predloge propisa, kao i na važeće propise koji imaju uticaj na konkurenciju na tržištu.

Kontrolna lista je dostupna na internet stranici Komisije za zaštitu konkurencije (Uputstva) i čini sastavni deo Priručnika za analizu efekata javnih politika i propisa koji je dostupan na internet strani Republičkog sekretarijata za javne politike.