Aктуелности « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Aктуелности (Page 48)
Покретање испитног поступка по захтеву за спровођење концентрације од стране друштва „OST Holding Sudosteuropa“ GmbH над компанијом „Новости“ а.д.
Упозорење Kомисије за заштиту конкуренције Јавном предузећу „Србијагас“
Закључак о проширењу поступка против концерна „Swisslion-Таково“ д.о.о. Београд, „Swisslion“ д.о.о. Београд, Компаније „Таково“ а.д. Горњи Милановац и „Таково Аграр“ д.о.о. Горњи Милановац – у стечају
Мера заштите конкуренције Ветеринарској комори Србије
Закључак о покретању поступка против „Delta Generali осигурање“ а.д.о. Београд, Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд и “Wiener Stadtische осигурање“ а.д.о. Београд
Закључак о наставку поступка по службеној дужности на основу пријаве намераване концентрације „Telekom Austria“ AG
Решење којим се утврђује злоупотреба доминантног положаја и одређује мера заштите конкуренције Јавном Комуналном Предузећу „Градска гробља“ из Крагујевца
Мишљење и предлози везани за ефекте настале применом Закона о изменама Закона о акцизама и Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла

Комисија за заштиту конкуренције упутила надлежним органима мишљење и предлоге везане за ефекте настале применом Закона о изменама Закона о акцизама и Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла

Поводом повећања цена нафтних деривата и разлога који су до тога довели, Комисија за заштиту конкуренције упутила је данас надлежним органима (Министарству финансија, Министарству рударства и енергетике и Министарству трговине и услуга) мишљење и предлоге везане за ефекте настале применом Закона о изменама Закона о акцизама и Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.
С обзиром на чињеницу да је овим прописима у значајној мери умањен ефекат либерализације тржишта на смањење цена нафтних деривата, Комисија налази за сходно да све државне органе и друге релевантне институције још једном подсети на значај поштовања основних начела и прописа у домену заштите слободне тржишне вконкуренције.

 

Комисија подсећа да од ње није било затражено претходно мишљење на предлоге ових прописа, којима су акцизе на горива домаћег и увозног порекла повећане у различитом износу и којима се либерализација тржишта нафтних деривата ограничава на (скупље) моторне бензине европског квалитета и евро дизел, који је и до сада био на режиму слободног увоза.

 

 Савет Комисије за заштиту конкуренције

 

Комисија УН за трговину и развој почела анализу политике конкуренције у Србији

Комисија Уједињених Нација за трговину и развој (United Nations Commission on Trade and Development – УНКТАД) започела је у новембру једногодишњу анализу политике конкуренције у Србији, након које ће бити урађен детаљан извештај о законском оквиру и могућностима практичне примене мера антимонополске политике у нашој земљи.

 

Саопштење поводом пресуде Управног суда којом се одбија тужба друштава “Имлек” и “Млекара“ из Суботице