Aктуелности « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Aктуелности (Page 46)
Зашто Управни суд игнорише јавност?
Поводом трансакције којом је обављена куповина удела у власништву друштва „Политика новине и магазини“

Поводом великог интересовања грађана и медија у вези са трансакцијом коју је спровела компанија „East Media Group“, куповином удела у власништву друштва „Политика новине и магазини“ д.о.о.  Београд, Комисија за заштиту конкуренције саопштава да се, закључно са данашњим даном (среда 18. јул 2012. године), Комисији за заштиту конкуренције нико није обраћао у вези са продајом акција поменутог друштва.

 

Уколико је спровођењем предметне трансакције дошло до промене контроле над циљним друштвом „Политика новине и магазини“ д.о.о. Београд, стицалац контроле – „East Media Group“, у складу са Законом о заштити конкуренције, има обавезу пријаве концентрације у року од 15 дана од дана потписивања уговора, или споразума, или стицања контроле над циљним друштвом. Обавеза пријаве постоји ако су испуњени услови из члана 61. Закона о заштити конкуренције.

 

Ако стицалац контроле не поднесе пријаву концентрације у законском року, Комисија је овлашћена да покрене поступак испитивања концентрације по службеној дужности.

 

У евентуалном поступку по пријави концентрације, или испитивања концентрације по службеној дужности, Комисија ће испитати да ли су испуњени услови за одобрење концентрације и, у том смислу, да ли њеним спровођењем може доћи до ограничавања, нарушавања или спречавања конкуренције на тржишту, а нарочито стварањем или јачањем доминантног положаја.

 

Комисија за заштиту конкуренције ће благовремено обавестити јавност о евентуалном подношењу пријаве концентрације у конкретном случају, као и својој одлуци у том предмету.

 

 

Савет Комисије за заштиту конкуренције

 

Захтев Управном суду у Београду
Програм и учесници Конференције која jе одржана на Дан конкуренције, 11. априла 2012. године

Састанак са представницима Јавно-комуналних предузећа
Пословне банке у доношењу одлука о условима штедње морају у потпуности сачувати самосталност
Одбачен захтев за концентрацију друштва „OST Holding Sudosteuropa“ GmbH из Аустрије
Потврђена мера процесног пенала компанији „Veropoulos“ због недостављања података за потребе поступка пред Комисијом за заштиту конкуренције
Основни резултати секторске анализе на тржишту увоза, прераде, велепродаје и малопродаје нафте и нафтних деривата
Саопштење поводом пресуде Управног суда којом се одбија тужба Ветеринарске коморе Србије

Пресудом Управног суда од 07. јула 2011. године одбијена је тужба Ветеринарске коморе Србије против решења Комисије за заштиту конкуренције.

 

Поменутим решењем Комисије, одређена је мера заштите конкуренције Ветеринарској комори Србије у облику обавезе плаћања новчаног износа у висини од 7% од укупног годишњег прихода оствареног у 2007. години а  што износи 1.243.690,00 динара, због тога што је закључила и извршила забрањени споразум доношењем одлуке Управног одбора Ветеринарске коморе Србије од 21.03.2008. године под називом „ценовник минималних цена ветеринарских услуга“.

 

Ово је већ друго решење Комисије за заштиту конкуренције (предходно:АД Индустрија млека и млечних производа „Имлек“ и АД „Млекара“ из Суботице – обе у власништву Danube Foods Group B.V.)  којим је одређена је мера у облику обавезе плаћања новчаног износа због утврђене повреде конкуранције, а које је потврђено пресудом Управног суда.

 

Комисија ће, и у наредном периоду, наставити да штити конкуренцију на тржишту Републике Србије у циљу економског напретка, а нарочито заштите потрошача, као и да спречава све акте или радње учесника на тржишту које за циљ или последицу могу да имају значајно oграничавање, нарушавање или спречавање конкуренције.

 

 

Савет Комисије за заштиту конкуренције

Весна Јанковић, Председник Комисије