ЕКKомисија за заштиту конкуренције била је домаћин експертске мисије Европске комисије која, од 13. новембра 2017. године разговара са институцијама Републике Србије, у циљу пружања савета везаних са испуњавањем прелазних мера које се односе на медије. Ови разговори воде се са циљем што квалитетнијих преговора о приступању Републике Србије Европској унији у оквиру Поглавља 23 (Правосуђе и основна права).

На састанку су представници Комисије упознали експертску мисију са улогом и надлежностима Комисије за заштиту конкуренције која су везана за питања контроле концетрација, власништва у медијима, њену улогу у изради и примени медијске стратегије, начину функционисања кључних институција и регулаторних тела у погледу имплементације политике у овој области и другим отвореним питањима.

Посебно је наглашено да Комисија у контроли обједињавања оснивачких, односно управљачких права у медијима поступа у складу са одредбама Закона о заштити конкуренције и да, у том смислу, медијски плурализам садржаја није критеријум који Комисију опредељује приликом оцене дозвољености концентрације, јер је то питање у надлежности других регулатора и ресорног министарства.

Делегације су предводили члан Савета Комисије за заштиту конкуренције Чедомир Радојчић и Франческо Скијакитано (Francesco Sciacchitano), шеф експертске мисије Европске комисије.