FICDelegacija Komisije za zaštitu konkurencije koju je predvodio predsednik Komisije dr Miloje Obradović učestvovala je na međunarodnoj konferenciji povodom 20 godina rada Agencije za tržišno natjecanje Republike Hrvatske u Zagrebu.

Predsednik Obradović bio je i jedan od panelista u delu konferencije posvećenom sudskoj kontroli u predmetima zaštite konkurencije. Tom prilikom, dr Obradović je istakao da je sudska kontrola odluka tela za zaštitu konkurencije garancija pravne sigurnosti i za učesnike na tržištu, ali i za Komisiju. Upravo iz tog razloga, dr Obradović naglasio je neophodnost specijalizacije sudija za materiju iz oblasti zaštite konkurencije, jer se, prema njegovom mišljenju, u suprotnom ne može očekivati da će sud odlučivati u sporu pune jurisdikcije, odnosno može se očekivati da će se zadržavati na nivou ispitivanja i ocene eventualnih povreda pravila postupka.

„Problem je, i to moramo da naglasimo, da materija zaštite konkurencije ipak, slikovito rečeno, govori svojim jezikom i ne može biti prevedena isključivo na jezik upravnog postupka, zato smo predlagali kao dobro rešenje da se pojača edukacija sudija, radi unapređenja kapaciteta sudova za odlučivanje u ovoj oblasti“ – istakao je predsednik Obradović u diskusiji na panelu.

Konferenciji Agencije za tržišno natjecanje prisustvovalo je više od stotinu stručnjaka – sudija, profesora, advokata i učesnika na tržištu.

U delegaciji Komisije su bili i član Saveta Marko Obradović i viša savetnica u Sektoru za utvrđivanje povreda Marija Kovačević.

Ovaj događaj bio je prilika za proširenje i inače dobre saradnje Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske, a koja je obeležena i potpisivanjem Memoranduma o saradnji 2013. godine, nakon čega je usledio niz zajedničkih aktivnosti koje su uticale na unapređenje rada Komisije i Agencije.