AFTERMARKETSKomisiji za zaštitu konkurencije Republike Srbije je ove godine ukazana posebna čast da bude „Gost domaćin“ na godišnjoj konferenciji „Konkurencija 2.0“ Saveta za konkurenciju Rumunije, održanoj u Bukureštu. Glavne teme konferencije bila su pitanja zaštite konkurencije u telekomunikacijama, medijima, onlajn trgovini i drugim tržištima u okviru „nove ekonomije“.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije, koji je predvodio srpsku delegaciju, se u uvodnom izlaganju osvrnuo na potrebu da tela za zaštitu konkurencije sagledaju izazove u sprovođenju politike zaštite konkurencije usled brzih promena u poslovnim okruženjima u kojima rade sva tela za zaštitu konkurencije. Takođe, u zaključnom delu Konferencije sumirao je zaključke dva, izuzetno uspešna panela.

Osim predsednika Komisije, na Konferenciji je zapaženo učešće imao i član Saveta Komisije dr Veljko Milutinović, kao panelista u delu Konferencije posvećene novim tendencijama na tržištima telekomunikacija i njihov uticaj na konkurenciju. U delegaciji KZK bila je i Nina Vasić, viši savetnik u Sektoru za međunarodnu saradnju.

Na konferenciji su učestvovali brojni predstavnici Vlade Rumunije, Parlamenta Rumunije, Evropske komisije, OECD-a, rumunskih regulatornih tela, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i udruženja učesnika na tržištu.