EKPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović održao je uvodno izlaganje na konferenciji „Konkurencija i konkurentnost”, koju tradicionalno organizuje advokatska kancelarija Karanović & Nikolić i nemačka fondacija Fridrih Nojman (Friedrich Naumann).

Ovogodišnja konferencija bila je fokusirana na različita iskustva u primeni prava konkurencije, u kontekstu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, kontroli državne pomoći, praksi u podeli nadležnosti u pravu zaštite konkurencije različitih zemalja poput Austrije i BiH, kao i poštovanja pravila konkurencije u kompanijama na tržištu Srbije.

Dr Obradović naglasio je, između ostalog, da će se u narednom periodu Komisija usredsrediti na još intenzivniju regionalnu saradnju i, pri tom, najavio mogućnost osnivanja Foruma tela za zaštitu konkurencije zemalja zapadnog Balkana, čije bi sedište bilo u Beogradu. Takođe, u središtu aktivnosti će biti dalje unapređenje zaštite prava učesnika na tržištu, zastupanje i promovisanje ideje politike zaštite konkurencije, odnosno uticaj na zakonodavnu i izvršnu vlast i druge kreatore različitih politika koje utiču na konkurenciju na nacionalnom tržištu.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije istakao je, da, s obzirom da tranzicioni period još nije okončan, te da je i dalje privatizacija u toku, neophodno je nastaviti sa sektorskim analizama i analizama tržišta kako bi se uočila njegova struktura i odnosi na njemu.

„Šta očekujemo u budućnosti: tradiciju – da nastavimo dosadašnjim putem, poverenje – da ga svojim radom stičemo i dalje, transparentnost – kroz dosledno sprovođenje u postupcima, predvidivost za učesnike na tržištu i organski rast i jačanje institucije“, rekao je predsednik Obradović u svom govoru.

Na konferenciji, jedan od panelista bio je i dr Veljko Milutinović, član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije, koji je prisutnima govorio o budućnosti prava konkurencije u Srbiji u svetlu izrade novog Zakona za zaštitu konkurencije.

Na konferenciji su učestvovali Njegova ekselencija Aksel Ditman, amabasador SR Nemačke u Beogradu, Andrijana Ćurčić, predsednica Komisije za kontrolu državne pomoći, Radica Nusdorfer, šef Sektora za evropske integracije Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji i Ivo Jerkić, predsednik Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine i Sonja Kovač kompanijski pravnik društva Hajniken Srbija.