EKKomisija za zaštitu konkurencije bila je domaćin ekspertske misije Evropske komisije koja, od 13. novembra 2017. godine razgovara sa institucijama Republike Srbije, u cilju pružanja saveta vezanih sa ispunjavanjem prelaznih mera koje se odnose na medije. Ovi razgovori vode se sa ciljem što kvalitetnijih pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji u okviru Poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava).

Na sastanku su predstavnici Komisije upoznali ekspertsku misiju sa ulogom i nadležnostima Komisije za zaštitu konkurencije koja su vezana za pitanja kontrole koncetracija, vlasništva u medijima, njenu ulogu u izradi i primeni medijske strategije, načinu funkcionisanja ključnih institucija i regulatornih tela u pogledu implementacije politike u ovoj oblasti i drugim otvorenim pitanjima.

Posebno je naglašeno da Komisija u kontroli objedinjavanja osnivačkih, odnosno upravljačkih prava u medijima postupa u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti konkurencije i da, u tom smislu, medijski pluralizam sadržaja nije kriterijum koji Komisiju opredeljuje prilikom ocene dozvoljenosti koncentracije, jer je to pitanje u nadležnosti drugih regulatora i resornog ministarstva.

Delegacije su predvodili član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Čedomir Radojčić i Frančesko Skijakitano (Francesco Sciacchitano), šef ekspertske misije Evropske komisije.