kzkKomisija za zaštitu konkurencije je pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti protiv privrednog društva Polet-keramika Novi Bečej, radi ispitivanja postojanja restriktivnih sporazuma iz člana 10. Zakona zaštiti konkurencije, kojima se ograničava konkurencija na tržištu veleprodaje keramičkih pločica u Republici Srbiji i izvršila nenajavljeni uviđaj.

Komisija je sprovela analizu stanja konkurencije u kanalima distribucije keramičkih pločica i sanitarija u okviru koje je pribavila i ugovore o kupoprodaji koje je proizvođač Polet-keramika Novi Bečej sklapala sa kupcima za dalju prodaju. Analizom ugovora, njihovih priloga i aneksa, uočene su odredbe koje upućuju na postojanje prakse poznate kao utvrđivanje cena u daljoj prodaji od strane proizvođača/prodavca, kojom se kupac ograničava da samostalno i nezavisno donosi poslovne odluke koje se odnose na cenovnu politiku, što je restriktivni sporazum koji predstavlja povredu konkurencije iz člana 10. Zakona.

Komisija će u ispitnom postupku, preduzeti sve potrebne dokazne radnje u cilju pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, ispitati postojanje povrede konkurencije, a po okončanju postupka doneti i konačnu odluku.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničkog stanja u ovom postupku da iste dostave na adresu Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd.