ZELJKO SERTIC, DIMITRIJE KNJEGINJIC, UVE FREDHAJM, ZORANA MIHAJLOVIC, GABOR BEKEFIСавет страних инвеститора (FIC) у свом овогодишњем приказу пословне климе и препорука за њено унапређење – „Бела књига 2015″, констатује видљив напредак у раду Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије.

Према оцени Савета страних инвеститора, побољшања су, очигледна, у вези са појашњењем постојећих правила конкуренције која регулишу предлоге обавеза (commitments), али и односе између конкурената у поступцима јавних набавки. Вредно је, наводи се у „Белој књизи“, посебне пажње и то што је у новембру 2014. године Комисија први пут применила “поступак обавеза“ који је уведен изменама Закона о заштити конкуренције из 2013. године.

Изузетно позитиван напредак по оцени Савета страних инвеститора представља јавни позив који је Комисија упутила свим релевантним чиниоцима како би доставили коментаре на Нацрт уредбе о пријави концентрације. Комисија је јасно показала, током јавне расправе о Нацрту уредбе, да је вољна и спремна да транспарентно и отворено дискутује са пословном заједницом о новим законима и подзаконским актима и, сходно томе, да констатује или прихвати коментаре на сопствене нацрте аката. Осим тога, иако периодично објављена мишљења и одлуке Комисије начелно унапређују постојећи правни оквир и обезбеђују боље разумевање правила о заштити конкуренције, требало би уложити додатни напор у објављивање актуелних (и свеобухватних) смерница и препорука Комисије, наводи се у извештају Савета страних инвеститора.

Савет страних инвеститора издаје ову публикацију од 2003. године која се промовише сваке године у четвртом кварталу на нивоу престижног догађаја. „Бела књига“ је приказ пословне климе у Србији од стране приватног сектора и на транспарентан начин представља платформу за дијалог са властима и практичан сет препорука. Њен циљ је да омогући уклањање непотребних препрека у пословању у Србији, што омогућава лакши прилив инвестиција.