Komisija za zaštitu konkurencije, u cilju očuvanja svog integriteta, kompetentnosti i nezavisnosti rada, reaguje na javna tumačenja Rešenja o odobrenju koncentracije i „Alti d.o.o.“ i „Prointer IT Solutions and Services d.o.o“ i način njegovog donošenja.

Komisiji za zaštitu konkurencije se niko nije obratio za dodatno obrazloženje ili tumačenje javno dostupnog Rešenja broj: 6/0-02-146/2015-7 od 13. marta 2015. godine na sajtu Komisije, čiji su delovi citirani na konferenciji za novinare 6. novembra 2015. godine. Upravo je Komisija, u cilju podizanja nivoa transparentnosti procesa odlučivanja, donela odluku da na sajtu objavljuje više informacija od onih koje su zakonska obaveza, pa se od 2013. godine u okviru objave donetih rešenja, objavljuju i obrazloženja ovih odluka.

Bez ulaženja u razloge ovakvog istupanja, u javosti, na ovaj način može se naneti šteta Komisiji, urušavanjem njenog autoriteta kao stručnog i nezavisnog tela, a to za posledicu ima i i stvaranje nesigurnosti među učesnicima na tržištu.

Komisija za zaštitu konkurencije još jednom poziva sve učesnike na tržištu i druga lica da joj podnesu inicijative, ili informacije koje imaju o svakoj eventualnoj povredi konkurencije na tržištu, koje će Komisija ispitati, kao i upite za pojašnjenja postojećih pravila konkurencije koja se odnose na prava i obaveze učesnika na tržištu.