Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović sastao se danas sa Rodoljubom Šabićem, Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, sa kojim je razgovarao o aktuelnim pitanjima koja se odnose na saradnju i rad nezavisnih i kontrolnih tela.

Predsednik Komisije je upoznao Poverenika sa nadležnostima i načinom rada Komisije kao i trenutnim stanjem u oblasti politike zaštite konkurencije, sa osvrtom na regulativu koja se odnosi na zaštitu podataka u postupcima pred Komisijom.

Razmenjena su iskustva i saznanja o izazovima sa kojima se susreću nezavisna tela u svom radu, kao i o načinima postupanja ovih tela u okviru njihovih nadležnosti.