eu-srbija-zastavaEvropska komisija je 10.11. 2015. godine objavila godišnji Izveštaj o napretku Srbije u procesu evropskih integracija, u kom je iznela ocenu usklađenosti propisa i načina njihove implementacije sa pravnom tekovinom EU.

Kada je reč o poglavlju 8 – politika zaštite konkurencije, Evropska komisija je iznela ocenu da je Srbija „umereno“ pripremljena da preuzme obaveze iz ove oblasti. Najveći napredak u okviru ovog poglavlja ostvaren je u oblasti zaštite konkurencije u užem smislu (povrede konkurencije i kontrola koncentracija).

Evropska komisija je ocenila da je u oblasti povreda konkurencije i kontrole koncentracija zakonodavni okvir u velikoj meri usklađen sa pravnom tekovinom EU. Komisija za zaštitu konkurencije je zadržala svoj nivo aktivnosti iz 2014. godine, donoseći odluke o zloupotrebi dominantnog položaja i kontroli koncentracija. Sprovođenje dva nenajavljena uviđaja u julu 2015. godine predstavlja pozitivan razvoj u pravcu efikasnije borbe protiv kartela.

U izveštaju se ističe, da je značajno ojačan administrativni kapacitet Komisije u 2015. godini. S druge strane, kapacitet sudstva da odlučuje o složenim predmetima iz oblasti zaštite konkurencije mora, prema njegovim ocenama biti dodatno unapređen.