Председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић састао се данас са Родољубом Шабићем, Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, са којим је разговарао о актуелним питањима која се односе на сарадњу и рад независних и контролних тела.

Председник Комисије је упознао Повереника са надлежностима и начином рада Комисије као и тренутним стањем у области политике заштите конкуренције, са освртом на регулативу која се односи на заштиту података у поступцима пред Комисијом.

Размењена су искуства и сазнања о изазовима са којима се сусрећу независна тела у свом раду, као и о начинима поступања ових тела у оквиру њихових надлежности.