kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije donela je odluku o obustavi postupka protiv Advokatske komore Srbije.

Nakon sprovedenih ispitnih radnji, koje su podrazumevale ocenu dostavljene dokumentacije i prikupljenih činjenica, Komisija je zaključila da se ne može sa sigurnošću utvrditi da je Advokatska komora Srbije, kao oblik udruženih učesnika na tržištu, donela odluku kojom se značajno ograničava, narušava ili sprečava konkurencija na tržištu pružanja usluga pravne pomoći od strane advokata na teritoriji Republike Srbije, odnosno da je povredila konkurenciju u smislu člana 10. Zakona. U tom smislu, konstatovano je da nema uslova za dalje vođenje postupka.

Postupak protiv Advokatske komore Srbije Komisija je pokrenula 29. jula 2014.godine po službenoj dužnosti, a zbog postojanja osnovane pretpostavke da je odredbama donetih odluka ograničila tržište i razvoj tržišta pružanja advokatskih usluga na teritoriji Republike Srbije.