Комисија за заштиту конкуренције
Представници Комисије учествовали на седници Националног конвента o ЕУ

kzk-ekofУ организацији Центра за европске политике одржана је седница Радне групе Националног конвента о ЕУ, која прати преговоре о Поглављу 8, Политика конкуренције, на којој су учествовали представници Комисије за заштиту конкуренције и министарства трговине Републике Србије.

Представници Комисије за заштиту конкуренције – члан Савета Синиша Милошевић и руководилац Сектора за правне послове, међународну и домаћу сарадњу Гордана Лукић су током седнице представили улогу и тренутне активности Комисије за заштиту конкуренције у спровођењу политике заштите конкуренције у процесу приступања Србије Европској унији.

Национални конвент о Европској унији представља стално тело у оквиру којег се воде системски структуиране дебате представника државне администрације, политичких партија, невладиних организација, стручне јавности, пословне заједнице, синдиката и професионалних удружења о процесу придруживања Србије Европској унији

Семинар на тему „Оцене утицаја прописа на конкуренцију на тржишту“

kzkКомисија за заштиту конкуренције уз сарадњу Одељења OECD-а за конкуренцију и Одељења OECD-а југоисточну Европу, Републичког секретаријата за јавне политике, организује семинар на тему оцене утицаја прописа на конкуренцију на тржишту.

Семинар ће се одржати 19. април 2024. године, од 9,30 до 14,00 у Палата „Србија“ (сала 129), ул. Бул. Михаила Пупина 2, Нови Београд.

Семинар се реализује у оквиру пројекта OECD-а „Правични тржишни услови за конкурентност“ (https://www.oecd.org/south-east-europe/programme/fair-market-conditions-adriatic.htm) и намењен је државним службеницима који раде на пословима израде нацрта прописа при министарствима и другим организацијама која врше јавна овлашћења.

Пријава:marija.antic@kzk.gov.rs

Агенда

Саопштење у вези са оценама о постојању повреде конкуренције на тржишту мобилне телефоније

kzkКомисија је на основу јавно доступних информација упозната са намером да сва три мобилна оператора повећају цене својих услуга. Међутим, само на основу ове чињенице не може се закључити да је реч о евентуалном понашању супротном Закону о заштиту конкуренције.

Као и у свим другим случајевима, тако и у овом конкретном, да би Комисија утврдила да је реч о недозвољеном понашању, мора претходно да спроведе законом прописани поступак за утврђивање постојања повреде конкуренције. Сврха спровођења поступка је да се прикупе чињенице којима би се доказало кршење Закона о заштити конкуренције.

Међутим, имајући у виду да постоји формални, законом прописани стандард за покретање поступка пред Комисијом, а то је основана претпоставка да је дошло до повреде конкуренције, неопходно је претходно утврди основаност изнетих навода и испитати чињенице. Уколико се након тога закључи да постоји сумња да је уочено понашање резултат недозвољених радњи, Комисија покреће поступак ради испитивања повреде конкуренције.

С обзиром на то да, сходно Закону о заштити конкуренције, Комисија на располагању има различите механизме за прикупљање потребних чињеница, Комисија не саопштава јавно своје евентуалне намере за поступање у конретним случајевима.

Комисија окончала поступке Atlantic Grupe и Strauss Adriatic-a

kzkКомисија за заштиту конкуренције окончала је покренуте поступке одобравања пријављене концентрације у поступку по службеној дужности и испитивања повреде конкуренције против учесника на тржишту Atlantic Grupe и Strauss Adriatic-а.

Комисија је условно одобрила концентрацију учесника на тржишту у испитном поступку настављеном по службеној дужности покренутом 10. новембра 2023. Године, након пријаве концентрације Atlantic Grand – Beograd и Strauss Adriatic – Šimanovci.

Предметна концентрација се не може реализовати без испуњења следећих услова одређених друштву Atlantic Grand d.o.o. Beograd:

1) да отуђи фабрику у којој се обавља прерада кафе и производња производа од кафе, укључујући непокретност на којој се налази ова фабрика, опрему и машине који су неопходни за наведену делатност,
2) да не обнавља уговоре о производњи кафе под приватним робним маркама за друге учеснике на тржишту и да у року од пет година не закључује нове уговоре,
3) да у наредних пет година доставља Комисији опште услове продаје и да је извештава о укупној количини и цени увезене сирове кафе, производним капацитетима и степену искоришћености производних капацитета друштва Atlantic Grand и друштва Strauss Adriatic у Србији, годишњој количини производње традиционалне (домаће) пржене кафе у производним капацитетима ових друштава, укупној количини и велепродајној цени продате традиционалне пржене кафе у Србији, као и податке о извозу.

Приликом оцене да концентрација може бити одобрена само уз одређивање посебних услова за одобрење концентрације, Комисија је имала у виду и уочене промене навика потрошача у конзумирању производа од кафе, које указују на тенденције раста потрошње еспресо кафе, филтер кафе и кафе у капсулама, као и пад тржишног удела циљног друштва и његово пословање са губитком у последње две године.

Комисија је оценила да ће у року од пет година који је одређен као период за праћење наведених мера понашања, моћи да прати пословање и понашање Аtlantic Grupe, као и да може покренути поступак због нове повреде конкуренције у ком случају би Atlantic Grupa била повратник.

Прилком одобравања концентрације Комисија је разматрала тренутно стање на тржишту кафе и будуће ефекте спровођења предметне концентрације. Такође је узела у обзир поступак испитивања повреде конкуренције учињене у периоду 2014. – 2021. године.

У поступку испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против Atlantic Grupe – Загреб, Atlantic Brands – Београд, Atlantic Grand – Београд и Strauss Adriatic – Шимановци, покренутом 16.09.2021. године Комисија је утврдила да су се та привредна друштва договорили и усаглашавали пословну стратегију директном или индиректном разменом информација у вези са ценовном политиком и будућим велепродајним ценама млевене кафе у Републици Србији, чиме су закључили рестриктивни споразум у смислу члана 10. Закона о заштити конкуренције. У току поступка, констатовано је да су странке у поступку крајем 2021. године промениле обрасце понашања и да након тога постоји већа сличност понашања цена на берзи и цена кафе у Србији.

На основу утврђеног Комисија је изрекла мере заштите конкуренције за оба учесника на тржишту у укупном износу од 237.907.176,00 динара.

Представљена метода рада Комисије Националном телу за конкуренцију Парагваја

kzk

Комисија за заштиу конкуренције и Национална комисија за конкуренцију Парагваја (CONACOM – Comisión Nacional de la Competencia) одржали су заједничку онлајн сесију на којој су представници Комисије презентовали методе рада који се односи на самосталну детекцију картела без ослањања на покајнички програм (енг. leniency), пријаве или сарадњу са другим телима.

Службеним лицима и званичницима парагвајског тела је појашњен метод детекције картела који је развила Комисија и упознати су са њеном праксом у погледу детекције и доказивања усаглашене праксе као врсте рестриктивног споразума.

До сарадње је дошло током 22. годишње конференције „Глобални форум о конкуренцији“ Организације за економску сарадњу и развој (OECD-а) одржане у Паризу, где су званичници CONACOM -а исказали интересовање за том приликом презентовану методу Комисије за заштиту конкуренције.

Члан Савета Националне комисије за конкуренцију Парагваја Едуардо Барош (Eduardo Barros) се захвалио Комисији на сарадњи и одржаној презентацији запосленима у парагвајском телу за заштиту конкуренције.