Komisija za zaštitu konkurencije
Komisija učestvovala na 21. godišnjoj konferenciji OECD-a pod nazivom “Globalni forum o konkurenciji“

kzkKomisija za zaštitu konkurencije učestvovala je na 21. godišnjoj konferenciji “Globalni forum o konkurenciji“, koju tradicionalno organizuje Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), u svom sedištu u Parizu.

Na ovogodišnju konferenciju bile su pozvane zvanice iz oko 110 tela za zaštitu konkurencije i međunarodnih organizacija, a teme su bile: ,,Ciljevi politike konkurencije“, ,,Subvencije, konkurencija i trgovina“, ,,Interakcija između tela za zaštitu konkurencije i sektorskih regulatora“ i ,,Mere i obaveze (remedies and commitments) u slučajevima zloupotrebe dominantnog položaja“.

U uvodnom delu konferencije, učesnicima skupa obratili su se visoki zvaničnici međunarodnih organizacija i to generalni sekretari OECD-a i UNCTAD-a, Matias Korman i Rebeka Grinspen, izvršna potpredsednica i komesarka za konkurenciju Evropske komisije, Margret Vestager, predsedavajući Komiteta OECD-a za konkurenciju, Frederik Ženi i direktor Direktorata OECD-a za finansijska i poslovna pitanja, Karmin di Noja.

Predstavnici Komisije su drugog dana tokom panela imali izlaganje vezano za prethodno dostavljeni pisani prilog i odnos Komisije sa nacionalnim sektorskim regulatorima.

Konferencija je predstavljala dobar vid povezivanja Komisije sa predstavnicima tela za zaštitu konkurencije iz celog sveta, zatim, aktuelizacije kontakata sa telima za zaštitu konkurencije iz regiona u periodu nakon pandemije korona virusa i konačno, direktnog predstavljanja Komisije u međunarodnoj areni.

Predstavnici Komisije učestvovali na okruglom stolu posvećenom temi zaštite konkurencije u postupcima javnih nabavki

kzkU okviru projekta „Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta“, koji sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA), 30. novembra 2022. godine održan je okrugli sto pod nazivom „Zaštita konkurencije u javnim nabavkama“.

Inostrani gost na okruglom stolu bio je gospodin Đanluka Sepe iz italijanskog tela za zaštitu konkurencije, koji je predstavio praksu, izazove i preporuke u ovoj oblasti. Od domaćih učesnika, okrugli sto okupio je predstavnike Komisije za zaštitu konkurencije, Kancelarije za javne nabavke, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Agencije za sprečavanje korupcije.

Cilj okruglog stola bilo je isticanje važnosti zaštite konkurencije u postupcima javnih nabavki i dodatno povezivanje i učvršćivanje saradnje između institucija koje su nadležne u pomenutoj oblasti.

Završna konferencija projekta organizovana je 1. decembra 2022. godine uz prisustvo visokih zvanica.

Učešće Komisije na predstavljanju rezultata projekta OECD-a ,,Pravični tržišni uslovi za konkurentnost“

kzkOrganizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (Organisation for economic cooperation and development- OECD) zajedno sa Privrednom komorom Srbije, održala je konferenciju na kojoj su predstavljeni rezulati projekta OECD-a pod nazivom ,,Pravični tržišni uslovi za konkurentnost“.

Član Saveta Komisije, Čedomir Radojčić, učestvovao je na panelu posvećenom temi jačanja zaštite konkurencije u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na ulogu Komisije u povećanju nivoa konkurentnosti nacionalnog tržišta i alate koje ona ima na raspolaganju u pogledu podizanja svesti o potrebi i načinima usklađivanja sa pravilima zaštite konkurencije.

Tokom konferencije, održane u Privrednoj komori Srbije, pozitivno je ocenjen rad Komisije za zaštitu konkurencije, od strane stručnjaka OECD-a u okviru prezentacije koji se ticao stanja u oblasti konkurencije u Republici Srbiji.

Komisija učestvovala na Međunarodnoj konferenciji o konkurenciji i zaštiti potrošača u Gruziji

kzkU Gruziji je 16. i 17. novembra 2022. godine održana međunarodna konferencija o sprovođenju politike konkurencije i zaštiti potrošača na kojoj je učestvovla Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Dvodnevni događaj zajednički je organizovala Gruzijska nacionalna agencija za konkurenciju, Narodna banka Gruzije, Gruzijska Nacionalna regulatorna komisija za energetiku i vodosnabdevanje, Nacionalna komisija za komunikacije i Služba za državni nadzor sektora osiguranja Gruzije.

Na konferenciji je učestvovalo više od 15 delegacija tela za zaštitu konkurencije iz različitih zemalja, domaći i međunarodni stručnjaci, predstavnici javnih agencija, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i poslovnog sektora.

Na skupu se razgovaralo o mehanizmima prava konkurencije, zaštiti prava potrošača, slučajevima i aktivnostima koje sprovode tela za zaštitu konkurencije i regulatorne agencije. U paralelnim tematskim sesijama, teme su bile: Politika konkurencije i održivi razvoj; Politika konkurencije na regulisanim tržištima/međuagencijska saradnja; Indirektni mehanizmi primene Zakona o zaštiti konkurencije (Advocacy); Odbijanje poslovanja kao oblik zloupotrebe (Essential Facillty); itd.

Delegaciju Komisije su činili: član Saveta Miroslava Đošić, rukovodilac Sektora za utvrđivanje povreda konkurencije Marina Joksimović i rukovodilac Sektora za normativno – pravne, kadrovske i opšte poslove Milica Stanković.

U Novom Sadu nastavljeno sa predstavljanjem Smernica za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije

kzkKomisija za zaštitu konkurencije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS) nastavila je predstavljanje Smernica za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije učesnicima na tržištu po svim većim gradovima širom Srbije.

Predstavljanje u Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga u Novom Sadu, treće po redu, održano je kao tematska sednica Parlamenta privrednika u proširenom sastavu na temu ,,Programi usklađenosti poslovanja sa pravilima o zaštiti konkurencije“.

Čedomir Radojčić, član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije i Maja Dobrić, samostalni savetnik, upoznali su prisutne sa pravilima u oblasti zaštite konkurencije i Smernicama za izradu programa usklađenosti poslovanja.

U nameri da učesnicima na tržištu pomogne u procesu donošenja programa usaglašavanja poslovanja sa pravilima o zaštiti konkurencije (eng. compliance program), Komisija ovim radionicama i smernicama u kratkim crtama daje opis i pojašnjenja pojedinih „koraka“ u donošenju takvih programa kao i pravila zaštite konkurencije.

Sledeće predstavljanje Smernica će se održati 15. decembra u Kragujevcu, u Regionalnoj privrednoj komori Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga.