Комисија за заштиту конкуренције
Kомисија покренула поступак против Glovoapp Tecchnology (Glovo) због злоупотребе доминантног положаја

kzkКомисија за заштиту конкуренције је покренула поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 16. Закона о заштити конкуренције против привредног друштва Glovoapp Tecchnology doo Beograd (Glovo) и у његовим просторијама извршила ненајављене увиђаје.

Комисија је у току спровођења анализе услова конкуренције у области дигиталних платформи за посредовање у продаји и испоруци претежно ресторанске хране и осталих производа, у уговорима које је Glovo закључивао са својим партнерима уочила уговорне одредбе које за последицу могу да имају искључивање или отежавање ширења других, конкурентских платформи, као и одредбе које за последицу могу да имају дискриминацију партнера кроз примену неједнаких услова пословања, што све чини злоупотребу доминантног положаја.

Наиме, поједини уговори и општи услови пословања са партнерима садрже прописану накнаду коју је партнер дужан да плати ако ступа у слична партнерства са другим платформама, односно нуде се високи износи у виду улагања за маркетинг, уз обавезу враћања износа уколико се успостави сарадња са још неком платформом.

Примена неједнаких услова пословања на исте послове са различитим учесницима на тржишту, првенствено се огледа у виду различитих провизија према различитим партнерима, а у зависности од тога да ли сарађују само са Glovom или и са конкурентским платформама.

Укључивањем оваквих ексклузивних клаузула у уговоре са партнерима или разних форми подстицаја или притисака да се задржи ексклузивност могли би се искључити конкуренти са тржишта или смањити њихова могућност да се такмиче, што би у крајњој линији могло довести до виших цена, мањег избора и понуде лошијег квалитета, на штету потрошача.

Друштво Glovo је након преузимања платформе Donesi током 2021. године значајно проширио мрежу пословања и драстично повећао свој тржишни удео и стекао доминантан положај чиме је уједно промењена и структура овог тржишта. Као такав има посебну одговорност у вези са радњама које предузима на тржишту.

Комисија позива сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничког стања у овом поступку да исте доставе на адресу Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.

Комисија покренула поступак против привредног друштва Ananas E – Commerce због непријављене концентрације

kzkКомисија за заштиту конкуренције је по службеној дужности покренула поступак против привредног друштва ANANAS E-COMMERCE d.o.o. Београд, ради испитивања концентрације која је спроведена иако није одобрена у складу са Законом о заштити конкуренције, а која је, према основаној претпоставци, настала стицањем контроле од стране друштва ANANAS E-COMMERCE над привредним друштвом ВЕБСПОТ ДООЕЛ Скопље.

Комисија ће у испитном поступку оценити Законом прописане критеријуме (чл. 19 ЗЗК) којим се утврђује дозвољеност концентрације, а нарочито, околност да се ради о спроведеној а непријављеној концентрацији, што је била обавеза учесника на тржишту. Законом је прописано да су концентрације учесника на тржишту дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, нарушиле или спречиле конкуренцију на тржишту Републике Србије, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.

Комисија ће утврдити и битне чињенице, доказе и остале елементе на којима ће засновати своју одлуку у погледу евентуалног одређивања мере заштите конкуренције, односно мере деконцентрације.

Закључком којим је покренут поступак, позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању правилног чињеничног стања у овом поступку да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25/IV, Београд.

Одржана радионица о изради програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције у Нишу

kzkКомисија за заштиту конкуренције у сарадњи са Привредном комором Србије (ПКС) одржала је треће представљање Смерница за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције у Нишу.

У намери да учесницима на тржишту помогне у процесу доношења програма усаглашавања пословања са правилима о заштити конкуренције (енг. compliance програм), Комисија овим радионицама и смерницама у кратким цртама даје опис и појашњења појединих „корака“ у доношењу таквих програма као и правила заштите конкуренције.

Следећа радионица ће се одржати 15. новембра у Регионалној привредној комори Јужнобачког управног округа у Новом Саду.

Покренути поступци због непријављених концентрација против привредног друштва Dobergard

kzkКомисија за заштиту конкуренције је по службеној дужности покренула поступке против привредног друштва Dobergard DOO Beograd, ради испитивања концентрација које су спроведене иако нису одобрене у складу са Законом о заштити конкуренције, а које су, према основаној претпоставци, настале стицањем контроле од стране друштва Dobergard над привредним друштвом Sparta Security DOO и над привредним друштвом Protecta Group DOO Beograd.

Комисија ће у испитним поступцима оценити Законом прописане критеријуме (чл. 19 ЗЗК) којима се утврђује дозвољеност концентрације, а нарочито, околност да се ради о спроведеним а непријављеним концентрацијама, што је била обавеза учесника на тржишту. Законом је прописано да су концентрације учесника на тржишту дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, нарушиле или спречиле конкуренцију на тржишту Републике Србије, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.

Комисија ће утврдити и битне чињенице, доказе и остале елементе на којима ће засновати своју одлуку у погледу евентуалног одређивања мере заштите конкуренције, односно мере деконцентрације.

Закључцима којим су покренути поступци, позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању правилног чињеничног стања у овим поступцима да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25/IV, Београд.

Представљене Смернице за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције у Регионалној привредној комори Моравичког и Рашког округа

kzkКомисија за заштиту конкуренције у сарадњи са Привредном комором Србије (ПКС) одржала је једнодневно представљање Смерница за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције у Регионалној привредној комори Моравичког и Рашког округа – канцеларија у Чачку.

Представљање је било друго у низу који ће се одржати широм Србије у циљу упознавања учесника на тржишту са правилима у области заштите конкуренције и смерницама за израду Програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције које је Комисија објавила у децембру прошле године.

Досадашња пракса Комисије за заштиту конкуренције показује да до повреда конкуренције често долази због незнања или недовољне упућености учесника на тржишту. На основу овога, препозната је потреба да се код учесника на тржишту подигне ниво свести о потреби и начинима да се пословање усклади са прописима у области заштите конкуренције.

У намери да учесницима на тржишту помогне у процесу доношења програма усаглашавања пословања са правилима о заштити конкуренције (енг. compliance програм), Комисија овим радионицама и смерницама у кратким цртама даје опис и појашњења појединих „корака“ у доношењу таквих програма као и правила заштите конкуренције.

На представљању у Чачку је учествовало више од 30 представника учесника на тржишту. Следећа радионица ће се одржати 1. новембра у Регионалној привредној комори Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа у Нишу.