Комисија за заштиту конкуренције
Покренут испитни поступак по пријави концентрације Atlantic Grand – Strauss Adriatic

kzkКомисија за заштиту конкуренције је по службеној дужности наставила поступак покренут по пријави концентрације која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Atlantic Grand d.o.o. Beograd, над привредним друштвом Strauss Adriatic d.o.o. Šimanovci, куповином удела, ради испитивања да ли пријављена концентрација испуњава услове дозвољености из члана 19. Закона о заштити конкуренције, односно да ли би се спровођењем ове концентрације значајно ограничила, нарушила или спречила конкуренција на тржишту Републике Србије или његовом делу, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.

Комисија ће у испитном поступку спровести све потребне радње и утврдити све чињенице и извести доказе како би оценила Законом прописане критеријуме (чл. 19 ЗЗК) којим се утврђује дозвољеност концентрације.

Закључком којим је по службеној дужности настављен поступак, позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању правилног чињеничног стања у овом поступку да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25/IV, Београд.

Комисија учествовала на II међународној конференцији о заштити конкуренције и потписала Меморандум о сарадњи са Националном агенцијом за конкуренцију Грузије

kzkКомисијa за заштиту конкуренције потписала је Меморандум о сарадњи у области примене права конкуренције са Националном агенцијом за конкуренцију Грузије током II Међународне конференције о заштити конкуренције и правима потрошача одржане у Тбилисију.

Овим Меморандумом, који су потписали члан Савета Комисије Чедомир Радојчић и председник Националне агенције за конкуренцију Грузије Иракли Лекинадзе (Irakli Lekvinadze), унапређује се сарадња на пољу заштите конкуренције као и даљи развој билатералних односа.

Такође у оквиру панела „Споразуми о ограничавању конкуренције, ефикасни механизми за откривање и превенцију“, члан Савета Комисије Чедомир Радојчић одржао је презентацију Модела програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције са Смерницама и листама за контролу усклађености и идентификацију ризика (Compliance program) које је израдила Комисија.

На конференцији су учествовали шефови државних органа Грузије, представници регулаторних тела, стручњаци из релевантних области и агенција других земаља, представници међународних организација (UNCTAD, OECD, итд.), медија и др.

Циљ овог скупа у организацији Грузијске националне агенције за конкуренцију, Народне банке Грузије, Грузијске Националне регулаторне комисије за енергетику и водоснабдевање, Националне комисије за комуникације и Службе за државни надзор Грузије, била је размена искустава и најбоље међународне праксе, унапређење заједничког деловања и успостављање сарадње између учесника.

Одржан састанак са представницима OECD-a и РСЈП у оквиру наставка активности на пројекту „Правични тржишни услови за конкурентност“

kzkПредставници Комисије за заштиту конкуренције састали су се са представницима OECD-a из Одељења OECD-a за југоисточну Европу и Одељења OECD-a за конкуренцију, као и са представником Републичког Секретаријата за јавне политике.

Састанак је одржан у склопу наставка активности на пројекту „Правични тржишни услови за конкурентност“, који OECD спроводи почев од 2019. године.

Циљ састанка је био организовање заједничке радионице на тему оцене утицаја прописа на конкуренцију на тржишту намењене првенствено државним службеницима који раде на пословима израде нацрта прописа при министарствима и другим организацијама која врше јавна овлашћења.

Комисија учествовала на другој годишњој конференцији Удружења за усклађеност у пословању

kzkКомисија за заштиту конкуренције учествовала је на другој годишњој конференцији Удружења за усклађеност у пословању на тему „Промена перспективе“ која је одржана у Београду. У оквиру конференције је било више од 180 учесника, предавача и панелиста из Србије, Црне Горе, БиХ, Хрватске и Словеније, који су дали свој допринос промоцији усклађености пословања.

Рад Комисије у области усклађености пословања је представљен у оквиру панела на тему будућности Compliance функције. Приказан је преглед активности Комисије у последње две године које су предузимане у циљу подизања нивоа свести о потребама пословања у складу са прописима о заштити конкуренције и истакнута потреба за даљом едукацијом у овој области.

Смернице за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције и на енглеском језику

kzkУ намери да учесницима на тржишту помогне у процесу доношења програма усаглашавања пословања са правилима о заштити конкуренције (енг. compliance program), Комисија је припремила у штампаном формату Смернице за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције, Модел програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције који прати Смернице и две листе за контролу усклађености и идентификацију ризика на енглеском језику.

Циљ ових материјала је да се учесници на тржишту, како они велики, тако и мала и средња предузећа, усмере приликом израде интерних аката и правилника којима би обезбедили да своје пословање ускладе са прописима о заштити конкуренције и да се ширем кругу учесника на тржишту укаже на потребу усклађивања пословања са овом области права.

Смернице са пратећим документима доступне су на сајту Комисије, а у штампаном формату на српском и енглеском могу се преузети сваког радног дана у Комисији за заштиту конкуренције, Савска 25, Београд.