oecdПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић састао се са Радицом Нусдорфер (Radica Nusdorfer), новим шефом економског сектора и европских интеграција Делегације Европске уније у Србији.

На састанку су разматрана актуелна питања која се односе на политику заштите конкуренције и активности Комисије у оквиру процеса приступања ЕУ, имајући у виду значај који политика конкуренције има у правном и институционалном поретку ЕУ.

Председник Обрадовић је упознао Нусдорферову са припремама за унапређење законског оквира заштите конкуренције у Србији, као и са активностима на промоцији политике заштите конкуренције које Комисије спроводи.

Шефица економског сектора и европских интеграција Делегације ЕУ у Србији Радица Нусдорфер похвалила је досадашње активности Комисије и предложила што интензивнију сарадњу са Делегацијом ЕУ у Србији, у контексту унапређења политике заштите конкуренције у нашој земљи.