oecdPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović sastao se sa Radicom Nusdorfer (Radica Nusdorfer), novim šefom ekonomskog sektora i evropskih integracija Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Na sastanku su razmatrana aktuelna pitanja koja se odnose na politiku zaštite konkurencije i aktivnosti Komisije u okviru procesa pristupanja EU, imajući u vidu značaj koji politika konkurencije ima u pravnom i institucionalnom poretku EU.

Predsednik Obradović je upoznao Nusdorferovu sa pripremama za unapređenje zakonskog okvira zaštite konkurencije u Srbiji, kao i sa aktivnostima na promociji politike zaštite konkurencije koje Komisije sprovodi.

Šefica ekonomskog sektora i evropskih integracija Delegacije EU u Srbiji Radica Nusdorfer pohvalila je dosadašnje aktivnosti Komisije i predložila što intenzivniju saradnju sa Delegacijom EU u Srbiji, u kontekstu unapređenja politike zaštite konkurencije u našoj zemlji.