FICДелегација Комисије за заштиту конкуренције коју је предводио председник Комисије др Милоје Обрадовић учествовала је на међународној конференцији поводом 20 година рада Агенције за тржишно натјецање Републике Хрватске у Загребу.

Председник Обрадовић био је и један од панелиста у делу конференције посвећеном судској контроли у предметима заштите конкуренције. Том приликом, др Обрадовић је истакао да је судска контрола одлука тела за заштиту конкуренције гаранција правне сигурности и за учеснике на тржишту, али и за Комисију. Управо из тог разлога, др Обрадовић нагласио је неопходност специјализације судија за материју из области заштите конкуренције, јер се, према његовом мишљењу, у супротном не може очекивати да ће суд одлучивати у спору пуне јурисдикције, односно може се очекивати да ће се задржавати на нивоу испитивања и оцене евентуалних повреда правила поступка.

„Проблем је, и то морамо да нагласимо, да материја заштите конкуренције ипак, сликовито речено, говори својим језиком и не може бити преведена искључиво на језик управног поступка, зато смо предлагали као добро решење да се појача едукација судија, ради унапређења капацитета судова за одлучивање у овој области“ – истакао је председник Обрадовић у дискусији на панелу.

Конференцији Агенције за тржишно натјецање присуствовало је више од стотину стручњака – судија, професора, адвоката и учесника на тржишту.

У делегацији Комисије су били и члан Савета Марко Обрадовић и виша саветница у Сектору за утврђивање повреда Марија Ковачевић.

Овај догађај био је прилика за проширење и иначе добре сарадње Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Агенције за заштиту тржишног натјецања Републике Хрватске, а која је обележена и потписивањем Меморандума о сарадњи 2013. године, након чега је уследио низ заједничких активности које су утицале на унапређење рада Комисије и Агенције.