kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије др Милоје Обрадовић и Владимир Колтович, министар за антимонополско регулисање и трговину потписали су Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи у области конкуренције две институције.

Реализација овог споразума отвара могућност интензивније сарадње на пољу заштите конкуренције као и развој билатералних односа уз осигуравање услова за ефикасно деловање тржишта производа и услуга институција задужених за спровођење политике конкуренције Србије и Белорусије.

Две стране су се сложиле да је у њиховом заједничком интересу да једни другима пружају помоћ у вези са применом антимонополног, односно конкурентног законодавства и развојем политике конкуренције у циљу размене искуства и мишљења.

Такође, Меморандумом је предвиђена размена сарадника, организовање семинара, форума, курсева и осталих сличних манифестација, као и размену публикација и других докумената.

Комисија за заштиту конкуренције врло је активна у сарадњи са другим телима за заштиту конкуренције, како оних који су чланице ЕУ, тако и држава које то нису. Меморандум о сарадњи са Белорусијом је 12-ти споразум који Комисија за заштиту има са телима за заштиту конкуренцију других држава, односно органима који се баве заштитом конкуренције.

Меморандум је потписан током заседања Мешовитог комитета за трговину и економску сарадњу Србије и Белорусије које је одржано 18 и 19. априла у Београду.