AFTERMARKETSНа основу Одлуке Савета Комисије за заштиту конкуренције, спроведена је анализa стања конкуренције на тржишту постпродајних услуга (aftermarkets). Aнализа је обухватила услуге сервиса, гаранције, промет и коришћење резервних делова за моторна возила и најпродаваније производе беле технике – фрижидере и веш машине.

Поред свеобухватне анализе стања, изведени су одређени закључци и сачињен низ препорука које за циљ имају унапређење законитог и фер тржишног пословања свих учесника, као и да потрошачима и њиховим организацијама олакшају увид у трошкове коришћења производа.

Намера је и да се, овом анализом, а посебно њеним закључцима и препорукама, надлежним државним институцијама укаже на стање на анализираним тржиштима, а самој Комисији олакша проактивно деловање са циљем одвраћања тржишних учесника од поступака повреде конкуренције.

Резултати спроведених истраживања и закључци који су на основу њих изведени омогућили су усвајање једног броја ставова који могу послужити Комисији за заштиту конкуренције и другим надлежним органима РС као и удружењима потрошача приликом планирања, усвајања и спровођења мера и поступака из њихове надлежности.

Једна од препорука је да се иницира истраживање цена и просечних трошкова одржавања и оправке аутомобила, као и да се она објаве и популаризују, како би се купцима аутомобила олакшало сагледавање укупних трошкова које имају приликом набавке аутомобила и вредности коју добијају за плаћену цену производа. Процена је истраживачког тима да би такво истраживање допринело да купци реалније сагледавају величину трошкова које имају приликом куповине аутомобила и приликом сервисирања и оправке возила, што би допринело интензивирању конкуренције не само на тржишту основног производа, већ и на постпродајном тржишту.

Резултати анализе биће коришћени приликом припреме Нацрта Уредбе о условима за групно изузеће споразума у сектору моторних возила, којом ће се у наше законодавство транспоновати Уредба Комисије ЕУ 461/2010.

Пројекат је спроведен у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике уз финансијску и техничку подршку PERFORM пројекта Швајцарске агенције за развој и сарадњу. Према пројектном задатку који је израдила Комисија као наручилац анализе, истраживање је спровео Институт економских наука као партнер истраживач на пројекту.

Позивају се учесници на тржишту и остала стручна јавност да доставе своје коментаре у погледу Извештаја, до 31. децембра 2016. године, на е – маил: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта постпродајних услуга.