rccoecdКомисија за заштиту конкуренције била је домаћин традиционалног, престижног семинара Регионалног центра OECD-а за конкуренцију са седиштем у Будимпешти. Тема овог скупа, на иницијативу српске Kомисије, као домаћина, била је како унапредити културу конкуренције, јавно заступање политике конкуренције и процена ефикасности политике конкуренције у региону Југоисточне Европе.

Конференцију је отворио председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић, а главни панелисти су били Сабина Зигелски (Sabine Zigelski) експерт ОЕЦД-а за заштиту конкуренције, Шарунас Кесарaускас (Šarunas Keserauskas) председавајући Савета за заштиту конкуренције Литваније и Кај Вајднер (Kay Weidner) портпарол немачког тела за заштиту конкуренције.

Председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић нагласио да још увек не постоји задовољавајући ниво знања о значају права конкуренције, међу представницима државних институција, пословне и стручне јавност, судства и самих потрошача.

„Верујем да је тема како развити културу конкуренције заједничка за сва тела у региону, у земљама од којих је већина или прошла, или је још увек у транзицији. Познати социолог са Кембриџа, Ралф Дарендорф, ситуацију у земаљама које су имале дисконтинуитет тржишне економије је описао реченицом која је веома илустративна и за проблеме са којима се и ми суочавамо: „Земље у транзицији могу да промене власт за шест дана, донесу законе за шест месеци, изграде институције за шест година, али ће за промену начина мишљења и понашања грађана – бити потребно шездесет година“.

Председник Обрадовић је рекао да верује да постоји значајан простор за унапређење у овом сегменту рада тела за заштиту конкуренције, али да резултатима није незадовољан, посебно с обзиром на чињеницу да та тема није увек била приоритет.

Првог и другог дана семинара представљени су методи које тела за конкуренцију примењују како би унапредили културу конкуренције, анализиран је хипотетички случај представљања медијима мера заштите конкуренције које су изречене учесницима картела, као и ефекти кампања посвећених унапређењу знања шире јавности о питањима политике заштите конкуренције које спроводе институције за заштиту конкуренције земаља учесница семинара .

Трећи дан конференције био је посвећен инструментима за праћење тржишта (секторске анализе, студије, хипотетички случајеви, извештаји, истраживања и сл.) са циљем откривања евентуалних слабости тржишта, односно постојања услова за повреде конкуренције. Своја искуства изложили су представници Литваније, Немачке, Украјине, Румуније и Србије.

Посебан допринос семинару су својим презентацијама дали представници Комисије за заштиту конкуренције. Др Драган Пенезећ, секретар Комисије, представио је активности Комисије за заштиту конкуренције, Гордана Булатовић, шеф Кабинета председника Комисије која је приказала примену постојећих комуникационих алата на унапређењу културе конкуренције у сарадњи са медијима, као и Јелена Поповић Маркопулос, виши саветник у Сектору за економске анализе која је говорила о искуствима српског тела у изради секторских анализа.

На семинару је присуствовало преко 30 учесника из 21 тела за заштиту конкуренције земаља региона, Европске уније и Евроазијског подручја.