rccoecdKomisija za zaštitu konkurencije bila je domaćin tradicionalnog, prestižnog seminara Regionalnog centra OECD-a za konkurenciju sa sedištem u Budimpešti. Tema ovog skupa, na inicijativu srpske Komisije, kao domaćina, bila je kako unaprediti kulturu konkurencije, javno zastupanje politike konkurencije i procena efikasnosti politike konkurencije u regionu Jugoistočne Evrope.

Konferenciju je otvorio predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović, a glavni panelisti su bili Sabina Zigelski (Sabine Zigelski) ekspert OECD-a za zaštitu konkurencije, Šarunas Kesarauskas (Šarunas Keserauskas) predsedavajući Saveta za zaštitu konkurencije Litvanije i Kaj Vajdner (Kay Weidner) portparol nemačkog tela za zaštitu konkurencije.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović naglasio da još uvek ne postoji zadovoljavajući nivo znanja o značaju prava konkurencije, među predstavnicima državnih institucija, poslovne i stručne javnost, sudstva i samih potrošača.

„Verujem da je tema kako razviti kulturu konkurencije zajednička za sva tela u regionu, u zemljama od kojih je većina ili prošla, ili je još uvek u tranziciji. Poznati sociolog sa Kembridža, Ralf Darendorf, situaciju u zemaljama koje su imale diskontinuitet tržišne ekonomije je opisao rečenicom koja je veoma ilustrativna i za probleme sa kojima se i mi suočavamo: „Zemlje u tranziciji mogu da promene vlast za šest dana, donesu zakone za šest meseci, izgrade institucije za šest godina, ali će za promenu načina mišljenja i ponašanja građana – biti potrebno šezdeset godina“.

Predsednik Obradović je rekao da veruje da postoji značajan prostor za unapređenje u ovom segmentu rada tela za zaštitu konkurencije, ali da rezultatima nije nezadovoljan, posebno s obzirom na činjenicu da ta tema nije uvek bila prioritet.

Prvog i drugog dana seminara predstavljeni su metodi koje tela za konkurenciju primenjuju kako bi unapredili kulturu konkurencije, analiziran je hipotetički slučaj predstavljanja medijima mera zaštite konkurencije koje su izrečene učesnicima kartela, kao i efekti kampanja posvećenih unapređenju znanja šire javnosti o pitanjima politike zaštite konkurencije koje sprovode institucije za zaštitu konkurencije zemalja učesnica seminara .

Treći dan konferencije bio je posvećen instrumentima za praćenje tržišta (sektorske analize, studije, hipotetički slučajevi, izveštaji, istraživanja i sl.) sa ciljem otkrivanja eventualnih slabosti tržišta, odnosno postojanja uslova za povrede konkurencije. Svoja iskustva izložili su predstavnici Litvanije, Nemačke, Ukrajine, Rumunije i Srbije.

Poseban doprinos seminaru su svojim prezentacijama dali predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije. Dr Dragan Penezeć, sekretar Komisije, predstavio je aktivnosti Komisije za zaštitu konkurencije, Gordana Bulatović, šef Kabineta predsednika Komisije koja je prikazala primenu postojećih komunikacionih alata na unapređenju kulture konkurencije u saradnji sa medijima, kao i Jelena Popović Markopulos, viši savetnik u Sektoru za ekonomske analize koja je govorila o iskustvima srpskog tela u izradi sektorskih analiza.

Na seminaru je prisustvovalo preko 30 učesnika iz 21 tela za zaštitu konkurencije zemalja regiona, Evropske unije i Evroazijskog područja.