rccoecd Delegacije Komisije za zaštitu konkurencije koju su činili član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Marko Obradović i viši savetnik u Sektoru za ispitivanje koncentracija Gordana Lukić prisustvovala je, na poziv Federalne antimonopolske službe Ruske Federacije, “Ruskoj nedelji konkurencije” u Moskvi.

Moto ove manifestacije, ali i tema plenarne sednice bila je „Nova stvarnost. Novi izazovi. Nova politika konkurencije.“

Na marginama trodnevne konferencije delegacija Komisije je imala i bilateralni sastanak sa potpredsednikom Federalne antimonopolske službe Ruske Federacije Anatolijem Golomolzinom, o unapređenju odnosa i saradnji srpskog i ruskog tela za zaštitu konkurencije.

Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Federalna antimonopolska služba Ruske Federacije potpisale su Sporazum o saradnji 2012. godine, nakon čega je usledio niz zajedničkih aktivnosti koje su značajno uticale na unapređenje rada Komisije.

Na osnovu Sporazuma organizovani su seminari i obuka u trening centru FAS-a u Kazanju, gde su učestvovali mnogi zaposleni iz stručne službe Komisije, kao i studijska poseta i boravak ruskih kolega prethodne godine u Srbiji.