SophiaForum_300x104Закључењем уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре са предузећем „Комбиновани превоз д.о.о.“ из Београда, друштво „Инфраструктура железнице Србије“ испунило је обавезу из Закључка о прекиду поступка Комисије за заштиту конкуренције, да приступи продаји железничких траса превозницима који испуњавају услове за приступ јавној железничкој инфраструктури.

Овим уговором је омогућен приступ и коришћење јавне железничке инфраструктуре и другим привредним субјектима заинтересованим за обављање делатности превоза робе железницом, а који нису раније били у саставу друштва Железнице Србије. Наиме, до сада је железнички саобраћај у Србији обављало друштво „Железнице Србије“, које је реструктурирано у три новоформиране железничке компаније, и то за путнички и теретни саобраћај „Србија Воз“ и „Србија Карго“ и за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“.

„Комбиновани превоз“ из Београда је први превозник који је након реструктурирања друштва Железнице Србије закупио трасу и почео да саобраћа на јавним пругама, чиме се стварају услови за успостављање ефективне конкуренције на тржишту приступа јавној железничкој инфраструктури, што је и био циљ покренутог поступка пред Комисијом.

Железничка композиција „Комбинованог превоза“ на првој пробној вожњи одржаној 2. јуна саобраћала је железничком трасом од Крагујевца до Лапова.