SophiaForum_300x104Zaključenjem ugovora o korišćenju javne železničke infrastrukture sa preduzećem „Kombinovani prevoz d.o.o.“ iz Beograda, društvo „Infrastruktura železnice Srbije“ ispunilo je obavezu iz Zaključka o prekidu postupka Komisije za zaštitu konkurencije, da pristupi prodaji železničkih trasa prevoznicima koji ispunjavaju uslove za pristup javnoj železničkoj infrastrukturi.

Ovim ugovorom je omogućen pristup i korišćenje javne železničke infrastrukture i drugim privrednim subjektima zainteresovanim za obavljanje delatnosti prevoza robe železnicom, a koji nisu ranije bili u sastavu društva Železnice Srbije. Naime, do sada je železnički saobraćaj u Srbiji obavljalo društvo „Železnice Srbije“, koje je restrukturirano u tri novoformirane železničke kompanije, i to za putnički i teretni saobraćaj „Srbija Voz“ i „Srbija Kargo“ i za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“.

„Kombinovani prevoz“ iz Beograda je prvi prevoznik koji je nakon restrukturiranja društva Železnice Srbije zakupio trasu i počeo da saobraća na javnim prugama, čime se stvaraju uslovi za uspostavljanje efektivne konkurencije na tržištu pristupa javnoj železničkoj infrastrukturi, što je i bio cilj pokrenutog postupka pred Komisijom.

Železnička kompozicija „Kombinovanog prevoza“ na prvoj probnoj vožnji održanoj 2. juna saobraćala je železničkom trasom od Kragujevca do Lapova.