FICКомисијa за заштиту конкуренције организовала је у Крагујевцу јавну дебату посвећену разматрању потенцијалних решења у циљу унапређења политике и права заштите конкуренције у Републици Србији.

У панел дискусији су учествовали професори Правног и Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду – др Милан Костић, проф.др Бобан Стојановић, др Сандра Фишер – Шобот, Небојша Лазаревић и Душан Протић (модератор панела) из Центра за европске политике, представници Града Крагујевца, компанија и привредних кластера из региона Шумадије.

Чланица Радне групе за израду новог закона о заштити конкуренције, руководилац Сектора за испитивање концентрација, Гордана Лукић је, поздрављајући присутне, нагласила да нови правни оквир политике заштите конкуренције треба да омогући унапређење процесних права странака у посебном управном поступку пред Комисијом, уз уважавање специфичности поступка у тој области, посебно потребе за ефикасношћу.

Констатовано је да је нови правни оквир политике заштите конкуренције потребан и у контексту даље хармонизације са правним тековинама ЕУ, али и због јачања постојећег институционалног капацитета Комисије за заштиту конкуренције. Истакнуто је и да у процесу израде нацрта новог закона по први пут учествују сви релевантни актери – поред представника Министарства трговине, туризма и телекомуникација и стручњаци министарстава привреде, правде, државне управе, Комисије за заштиту конкуренције. Радну групу чине и представници бројних удружења учесника на тржишту.

Јавна дебата је организована у оквиру пројекта „Повећање привредног раста путем подршке промоцији политике заштите конкуренције”“ који финансира Министарство спољних послова Краљевине Норвешке. Планирано је одржавање још три јавне дебате, у Нишу, Новом Саду и Београду.