Представници Комисије за заштиту конкуренције учествовали су на дводневној радионици “Јавне набавке у светлу заштите конкуренције и борбе против корупције”, која је, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији,  одржана 6. и 7. новембра 2017. године  у Врднику.

Поред Комисије за заштиту конкуренције, на радионици су учествовали и представници Агенције за борбу против корупције и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Теме првог дана радионице биле су повезана лица и заштита података, сукоб интереса, као и правна заштита. Комисија за заштиту конкуренције представила је своју улогу у спречавању повреда конкуренције у јавним набавкама. Другог дана, више пажње било је посвећено модалитетима за јачање сарадње између институција.

На основу Споразума о сарадњи који је Комисија за заштиту конкуренције, новембра прошле године, потписала са Агенцијом за борбу против корупције и Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки, а у сусрет новом Закону о јавним набавкама, препозната је потреба за унапређењем функционисања, усаглашавањем ставова о питањима од заједничког интереса, као и заједничким учешћем у активностима које доприносе афирмацији политика које спроводе ова тела.