Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije učestvovali su na dvodnevnoj radionici “Javne nabavke u svetlu zaštite konkurencije i borbe protiv korupcije”, koja je, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji,  održana 6. i 7. novembra 2017. godine  u Vrdniku.

Pored Komisije za zaštitu konkurencije, na radionici su učestvovali i predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Teme prvog dana radionice bile su povezana lica i zaštita podataka, sukob interesa, kao i pravna zaštita. Komisija za zaštitu konkurencije predstavila je svoju ulogu u sprečavanju povreda konkurencije u javnim nabavkama. Drugog dana, više pažnje bilo je posvećeno modalitetima za jačanje saradnje između institucija.

Na osnovu Sporazuma o saradnji koji je Komisija za zaštitu konkurencije, novembra prošle godine, potpisala sa Agencijom za borbu protiv korupcije i Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, a u susret novom Zakonu o javnim nabavkama, prepoznata je potreba za unapređenjem funkcionisanja, usaglašavanjem stavova o pitanjima od zajedničkog interesa, kao i zajedničkim učešćem u aktivnostima koje doprinose afirmaciji politika koje sprovode ova tela.