april « 2014 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2014 » april
OBELEŽEN DAN KONKURENCIJE

Okruglim stolom sa temom „Povreda pravila konkurencije u postupcima javnih nabavki“, radno je obeleženo osam godina rada i postojanja Komisije za zaštitu konkurencije. Skup, kome je prisustvovalo oko 100 učesnika i veliki broj novinara, održan je u Palati „Srbija“ u utorak, 15. aprila, u organizaciji Komisije i uz podršku projekta „Jačanje konkurencije u Srbiji“ koji finansira Evropska unija.

 

Predstavnici Komisije, Uprave za javne nabavke, Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, kao i akademske i stručne javnosti i nevladinog sektora, izneli su svoje stavove o ovoj veoma aktuelnoj temi. Skupu se obratila i predsednica Upravnog suda.

 

Osnovni zaključak je da je u Srbiji stvoren neophodan zakonski i institucionalni okvir, ali je nužno dalje unapređivati administrativni kapacitet resornih organa i organizacija, kontinuirano obezbeđivati transparentnost u radu i ujednačiti postupanje, u čemu je od velikog značaja donošenje i publikovanje načelnih stavova, uputstava, mišljenja i tome slično. Zaključeno je da je neophodna saradnja i zajedničko delovanje svih organa i aktera u oblasti javnih nabavki, a naročito u pogledu otkrivanja, procesuiranja i kažnjavanja nameštanja ponuda, kao jedne od najtežih povreda konkurencije. Ukazano je na značaj učešća civilnog (nevladinog) sektora, kako u formi građanskog nadzornika, tako i u pogledu praćenja rada resornih organa i organizacija, ne samo zbog svojevrsne kontrole, već i zbog „pomoći“ u dobijanju podrške javnosti u borbi protiv kartela, a u cilju slobodng delovanja konkurencije i stvaranja funkcionalnog tržišta u Srbiji.

 

Jačanje konkurencije u Srbiji“

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Komisija za zaštitu konkurencije je 01.04.2014. godine objavila je na svojoj službenoj internet stranici, na adresi: www.kzk.org.rs „Informaciju o prodaji uglja za potrebe široke potrošnje iz proizvodnog asortimana Rudarskog basena „Kolubara“ d.o.o., Lazarevac i Termoelektrane i kopovi Kostolac d.o.o. Kostolac, putem javnog oglašavanja u periodu 2010-2013. godina“ (u daljem tekstu označena kao: Informacija), koja je prethodno dostavljena Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine i JP EPS.

 

U Informaciji koja je objavljena na sajtu Komisije navedeni su  podaci o indeksima rasta cena u periodu 2010-2012. godine ali bez navođenja podatka o nazivima kupaca. Svi  podaci izneti u Informaciji zasnovani su isključivo na podacima koji su Komisiji za zaštitu konkurencije dostavili učesnici na tržištu i to su podaci iz zvaničnih cenovnika društava u posmatranom periodu, za koje učesnici na tržištu nisu zahtevali zaštitu podataka . Podaci koji su analizirani za sva posmatrana društva, izvedeni su stavljanjem u odnos cena po kojima su učesnici na tržištu, prema zvaničnim cenovnicima, prodavali ugalj u veleprodaji i maloprodaji i cena po kojima su ta društva nabavljala ugalj od RB Kolubara i TE-KO Kostolac.

 

Cilj Informacije prvenstveno je bio analiza i ispitivanje uslova konkurencije na tržištu prodaje sirovog i sušenog uglja od strane RB Kolubara i TE-KO Kostolac, pa je s tim u vezi Komisija korisnicima ove Informacije ukazala na uočene karakteristike i evidentne probleme samog tržišta, a sve u skladu sa nadležnostima Komisije propisane članom 21. stav 6. Zakona o zaštiti konkurencije. S tim u vezi, Komisija se ograđuje od proizvoljnih interpretacija iznetih u pojedinim medijima koje se odnose na podatke koji su navedeni u Informaciji.

 

Komisija još jednom ukazuje na ogroman značaj koji ovakve analize tržišta imaju ne samo za sve učesnike na tržištu, uključujući i potrošače, već pre svega na otklanjanje negativnih efekata koje pojedine radnje mogu imati po stanje konkurencije na tržištu. Zbog svega navedenog, Komisija će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima praćenja stanja na tržištu i o tome redovno obaveštavati javnost.

Informacija o prodaji uglja za potrebe široke potrošnje iz proizvodnog asortimana Rudarskog basena „Kolubara“ d.o.o, Lazarevac i Termoelektrane i kopovi Kostolac d.o.o. Kostolac, putem javnog oglašavanja u periodu 2010-2013.

Komisija za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu označena kao:Komisija), primila je krajem 2012. godine dve inicijative za utvrđivanje povrede konkurencije i pokretanje postupka po službenoj dužnosti, od kojih se prva odnosi na društvo Termoelektrane i kopovi Kostolac d.o.o. Kostolac (u daljem tekstu označeno kao:TE-KO Kostolac), a druga na društvo Rudarski basen „Kolubara“ d.o.o., Lazarevac (u daljem tekstu označeno kao: RB Kolubara).

Obe inicijative se odnose na nemogućnost dobijanja uglja  po osnovu učešća podnosilaca prijava u javnim oglasima raspisanim u 2012. godini. U septembru 2013.g. isti podnosilac inicijative je podneo novu inicijativu protiv RB Kolubara, kojom je obuhvaćen njihov poslovni odnos u 2013. godini, odnosno dodela uglja po javnom oglasu, po kojem je ugalj dobio i podnosilac inicijative, ali ne u traženim količinama. Navedena inicijativa se, takođe, odnosi i na dodelu asortimana uglja u 2013. godini koji uopšte nije bio predmet javnog oglasa (orah i grah), a koji su dobili drugi kupci, ali ne i podnosilac inicijative i pored uredno dostavljenog zahteva prodavcu, uz obrazloženje prodavca da su raspoložive količine navedenog asortimana već raspodeljene.

(više…)