decembar « 2018 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2018 » decembar
Potpisan Sporazum o saradnji Komisije i Uprave carina RS

FICCilj Sporazuma o saradnji Komisije za zaštitu konkurencije i Uprave carina Ministarstva finansija RS, koji su potpisali predsednik KZK dr Miloje Obradović i direktor Uprave carina Miloš Tomić je unapređenje saradnje, radi efikasnijeg vršenja zakonom utvrđenih nadležnosti obe institucije.

Sporazum predviđa kontinuiranu razmenu informacija i podataka između dve institucije, saradnju na unapređenju znanja i usaglašavanje stavova po pitanjima od zajedničkog interesa.

Sektorska analiza tržišta trgovine na malo derivatima nafte za 2017. godinu

FICKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela sektorsku analizu tržišta trgovine na malo derivatima nafte u 2017. godini u Republici Srbiji. Predmet analize bilo je utvrđivanje odnosa između glavnih konkurenata na definisanim tržišnim segmentima sa ciljem da se izvrši komparativna analiza kretanja pojedinih kategorija i identifikuju potencijalne tržišne slabosti.

Sastavni deo izveštaja čine izvedeni zaključci na osnovu kojih se, između ostalog, mogu sagledati tendencije kako na tržištu proizvodnje i prerade nafte, tako i na tržištu trgovine na malo naftnim derivatima i struktura i trend kretanja maloprodajnih cena izabranih naftnih derivata.

Komisija je ocenila stepen ispunjenosti preporuka datih u prethodnim izveštajima i iznova ukazala na značaj formiranja precizne statističke evidencije o nafti i naftnim derivatima i važnost saradnje sa drugim nadležnim institucijama u cilju kreiranja pravnog i poslovnog ambijenta koji će unaprediti slobodnu konkurenciju na tržištu.

Imajući u vidu značaj sektora nafte za energetsku delatnost i celokupni industrijski razvoj, Komisija će počev od 01. marta 2019. godine započeti sa sprovođenjem analize stanja konkurencije na ovom tržištu za 2018. godinu.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, kao i predloge i sugestije za nastavak analize, do 28. februara 2019. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta nafte i derivata nafte.

Utvrđena povreda konkurencije u javnoj nabavci Ministarstva odbrane

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je utvrdila da su privredna društva „B2M“ d.o.o. Beograd, „Trgodunav“ d.o.o. Beograd, “Grafo Trade” d.o.o. Beograd i „Master Clean Express” d.o.o. Subotica povredila konkurenciju dogovaranjem na javnoj nabavci koju je tokom 2016. godine sprovelo Ministarstvo odbrane. U postupku vođenom po službenoj dužnosti utvrđeno je da su se navedeni privredni subjekti dogovorili oko osnovnih elemenata ponude (cene i drugih uslova trgovine) na pomenutoj javnoj nabavci, zbog čega su im izrečene mere zaštite konkurencije.

Okončana sektorska analiza tržišta opreme za bebe

FICKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela sektorsku analizu tržišta trgovine na veliko i trgovine na malo opremom za bebe. Komisija je uočila potrebu da analizira uslove konkurencije na ovom tržištu imajući u vidu da nije imala prethodna saznanja o njegovoj strukturi, kao i da je ovaj sektor vrlo česta tema u sredstvima javnog informisanja.

Za potrebe analize identifikovano je osam kategorija proizvoda u okviru šireg tržišta bebi opreme, među kojima su i proizvodi prilikom čije kupovine je država vršila refundaciju PDV-a, i to: mleko za odojčad, pelene za bebe, kolica, kreveci, autosedišta, stolice za hranjenje, odeća i obuća (uzrasta do tri godine).

Osnovni cilj analize bio je da se proceni veličina i obuhvat definisanih tržišta i identifikuju najznačajniji tržišni učesnici. Analiza je takođe imala za cilj da se kroz komparativnu analizu pokazatelja o ostvarenom prometu uoče određene tendencije i trendovi i izvedu konkretni zaključci o mehanizmima fukcionisanja tog tržišta.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta bebi opreme, zaključno sa 31. januarom 2019. godine.

Imajući u vidu značaj predmetnog sektora, u uslovima slobodnog pristupa tržištima i slobodnog formiranja cena, ali i postojeće strukture tržišta, Komisija će i u narednom periodu pratiti sa posebnom pažnjom ponašanje učesnika na predmetnom tržištu i analizirati okolnosti koje mogu ukazati na povrede Zakona o zaštiti konkurencije.

Komisija organizovala debatu o politici zaštite konkurencije u Nišu

FIC

Komisija za zaštitu konkurencije organizovala je u Nišu javnu debatu posvećenu razmatranju potencijalnih rešenja u cilju unapređenja politike i prava zaštite konkurencije u Republici Srbiji.

Javna debata je organizovana u okviru projekta „Povećanje privrednog rasta putem podrške promociji politike zaštite konkurencije” koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Opširnije…

Pokrenut postupak zbog sumnje na dogovor oko cena tehničkog pregleda

kzkKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak protiv 11 privrednih društava koji na teritoriji Čačka pružaju usluge tehničkog pregleda i utvrđivanja tehničkih karakteristika za različite kategorije vozila. Komisija je osnovano pretpostavila da su učesnici na tržištu zajednički utvrdili cene po kojima će pružati svoje usluge, a što može da predstavlja povredu konkurencije u vidu zaključenja restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u navedenom postupku, da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije, Savska br. 25/IV, Beograd.

Razgovori o ključnim pravcima razvoja budućeg zakonodavnog okvira zaštite konkurencije

FICUnapređenje politike i prava zaštite konkurencije u Republici Srbiji, u kontekstu pripreme novog zakonskog okvira u ovoj oblasti bila je tema sastanka predstavnika Komisije za zaštitu konkurencije i kompanija, članica Američke privredne komore.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović je, zajedno sa Čedomirom Radojčićem, članom Saveta i Gordanom Lukić, rukovodiocem Sektora za ispitivanje koncentracija, koji su, inače, i članovi Radne grupe za pripremu nacrta novog zakona o zaštiti konkurencije predstavio učesnicima motive i ključne pravce razvoja budućih zakonskih rešenja.

Konstatovano je da je novi pravni okvir politike zaštite konkurencije potreban u kontekstu dalje harmonizacije sa pravnim tekovinama EU, ali i zbog jačanja postojećeg institucionalnog kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije i efikasnosti mehanizama u kontekstu obezbeđenja ravnopravnih uslova i daljeg jačanja pravne sigurnosti tržišnih učesnika. Istaknuto je i da u procesu izrade nacrta novog zakona po prvi put učestvuju svi relevantni akteri.

Komisija sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu proizvodnje i prodaje cementa

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu proizvodnje i prodaje cementa na teritoriji Republike Srbije za period od 2014. do 2017. godine. Za potrebe analize kao relevantno tržište proizvoda identifikovano je tržište sivog (portland) cementa. Osnivni cilj analize je bio da se sagleda struktura i dinamika konkurencije na predmetnom tržištu.

U okviru tržišta sivog (portland) cementa, posebno su analizirani segmenti proizvodnje, uvoza, izvoza i veleprodaje.

U analizi su korišćeni podaci Ministarstva finansija – Uprave carina o uvozu i izvozu cementa, javno dostupni podaci Republičkog zavoda za statistiku o proizvodnji i realizaciji sivog cementa, kao i podaci učesnika na tržištu, proizvođača i uvoznika cementa i to: CRH (Srbija) d.o.o. iz Popovca, Lafarge beočinska fabrika cementa d.o.o. iz Beočina, „TITAN“ d.o.o. iz Kosjerića, CEMEX SRB DOO iz Niša i NEXE BETON DOO NOVI SAD iz Veternika.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uslova konkurencije uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta cementa.

Imajući u vidu značaj cementne industrije za razvoj građevinarstva i sveukupan industrijski razvoj, kao i zaključke ove analize, Komisija će i ubuduće sa posebnom pažnjom pratiti ponašanje učesnika na tom tržištu i okolnosti koje bi mogle da ukažu na povrede Zakona o zaštiti konkurencije.

Obaveštenje o podnošenju Predloga obaveza predstavnika VISA platne organizacije

VISAKomisija za zaštitu konkurencije objavljuje Obaveštenje o podnošenju Predloga obaveza, u skladu sa članom 58. Zakona o zaštiti konkurencije, koje su društva VISA Incorporated, VISA International Service Association i VISA CEMEA Holdings Limited kao predstavnici VISA platne organizacije, spremna dobrovoljno da preuzmu radi otklanjanja moguće povrede konkurencije, sa pozivom svim zainteresovanim stranama da dostave pisane primedbe, stavove i mišljenja koji se odnose na predložene obaveze.

Direktorka EBRD za Zapadni Balkan posetila Komisiju

FICPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović primio je novu direktorku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Zapadni Balkan, Žužanu Hargitaj (Zsuzsanna Hargitai).

Dr Obradović je direktorki Hargitaj predstavio dosadašnje aktivnosti, kao i planove Komisije koji za cilj imaju unapređenje politike zaštite konkurencije u našoj zemlji. Predsednik Komisije je, tokom razgovora, posebno istakao korisnost za Komisiju dosadašnje saradnje sa EBRD za Komisiju. Upoznao je sagovornicu i sa programom trenutno aktuelnog projekta „Izgradnja kapaciteta za Komisiju za zaštitu konkurencije Republike Srbije“ koji se finansira sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj.

Direktorka EBRD za Zapadni Balkan naglasila je da ova međunarodna institucija ima dobru saradnju sa Komisijom i da je cilj njeno dalje unapređenje i podrške reformama, u svetlu prerspektive priključenja Srbije EU.

Zaključeno je da obe institucije u narednom periodu dodatno porade na osnaživanju politike zaštite konkurencije u Republici Srbiji,a u cilju unapređenja privrednog ambijenta naše zemlje.