oktobar « 2022 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2022 » oktobar
Pokrenuti postupci zbog neprijavljenih koncentracija protiv privrednog društva Dobergard

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je po službenoj dužnosti pokrenula postupke protiv privrednog društva Dobergard DOO Beograd, radi ispitivanja koncentracija koje su sprovedene iako nisu odobrene u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije, a koje su, prema osnovanoj pretpostavci, nastale sticanjem kontrole od strane društva Dobergard nad privrednim društvom Sparta Security DOO i nad privrednim društvom Protecta Group DOO Beograd.

Komisija će u ispitnim postupcima oceniti Zakonom propisane kriterijume (čl. 19 ZZK) kojima se utvrđuje dozvoljenost koncentracije, a naročito, okolnost da se radi o sprovedenim a neprijavljenim koncentracijama, što je bila obaveza učesnika na tržištu. Zakonom je propisano da su koncentracije učesnika na tržištu dozvoljene, osim ako bi značajno ograničile, narušile ili sprečile konkurenciju na tržištu Republike Srbije, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

Komisija će utvrditi i bitne činjenice, dokaze i ostale elemente na kojima će zasnovati svoju odluku u pogledu eventualnog određivanja mere zaštite konkurencije, odnosno mere dekoncentracije.

Zaključcima kojim su pokrenuti postupci, pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju pravilnog činjeničnog stanja u ovim postupcima da ih neodložno dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu ul. Savska br. 25/IV, Beograd.

Predstavljene Smernice za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije u Regionalnoj privrednoj komori Moravičkog i Raškog okruga

kzkKomisija za zaštitu konkurencije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS) održala je jednodnevno predstavljanje Smernica za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije u Regionalnoj privrednoj komori Moravičkog i Raškog okruga – kancelarija u Čačku.

Predstavljanje je bilo drugo u nizu koji će se održati širom Srbije u cilju upoznavanja učesnika na tržištu sa pravilima u oblasti zaštite konkurencije i smernicama za izradu Programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije koje je Komisija objavila u decembru prošle godine.

Dosadašnja praksa Komisije za zaštitu konkurencije pokazuje da do povreda konkurencije često dolazi zbog neznanja ili nedovoljne upućenosti učesnika na tržištu. Na osnovu ovoga, prepoznata je potreba da se kod učesnika na tržištu podigne nivo svesti o potrebi i načinima da se poslovanje uskladi sa propisima u oblasti zaštite konkurencije.

U nameri da učesnicima na tržištu pomogne u procesu donošenja programa usaglašavanja poslovanja sa pravilima o zaštiti konkurencije (eng. compliance program), Komisija ovim radionicama i smernicama u kratkim crtama daje opis i pojašnjenja pojedinih „koraka“ u donošenju takvih programa kao i pravila zaštite konkurencije.

Na predstavljanju u Čačku je učestvovalo više od 30 predstavnika učesnika na tržištu. Sledeća radionica će se održati 1. novembra u Regionalnoj privrednoj komori Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga u Nišu.

Pokrenut postupak protiv dobavljača proizvoda brenda „Apple“

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti protiv povezanih privrednih društava Apcom iz Mađarske i Apcom Distribution iz Beograda zbog postojanja osnovane sumnje da navedena društva određuju cene „Apple“ proizvoda u daljoj prodaji u Republici Srbiji i izvršila nenajavljene uviđaje na četiri lokacije.

Komisija za zaštitu konkurencije je analizirala uslove konkurencije na tržištu (1) mobilnih telefona i tableta, (2) „smart” satova, (3) dodatne opreme (slušalice i bežične slušalice), (4) „smart” TV boksova i (5) periferne računarske opreme (tastature i miševi), između ostalog i za proizvode brenda „Apple“ u Republici Srbiji. Tom prilikom je, uvidom u javno dostupne podatke, konstatovala da su cene pojedinih proizvoda brenda „Apple“ u Republici Srbiji ujednačene kod posmatranih maloprodavaca proizvoda ovog brenda, i to bez obzira da li maloprodavci imaju određeni status „Apple“ ovlašćenog prodavca ili ne, kao i bez obzira na kanal prodaje, odnosno da li se ista obavlja na klasičan način u maloprodajnim objektima („bricks and mortar stores/retailers“) ili putem tzv. „online“ prodaje.

Takođe je uočeno da, osim što su ujednačene, cene proizvoda brenda „Apple“ na tržištu Republike Srbije su i više u odnosu na cene u zemljama u okruženju, zbog čega je Komisija osnovano pretpostavila postojanje povrede konkurencije u vidu određivanja cena u daljoj prodaji u smislu člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, odnosno da društva Apcom Distribution i Apcom iz Mađarske određuju cene „Apple“ proizvoda u daljoj prodaji.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničkog stanja u ovom postupku da iste dostave na adresu Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd.

Izveštaj o sprovedenoj Sektorskoj analizi stanja konkurencije na tržištu ostalih poštanskih usluga (kurirskih službi) u periodu 2019-2021. godina

kzkNa osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije i Odluke Saveta, Komisija je sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu ostalih poštanskih usluga.

Predmet analize je bilo utvrđivanje odnosa između glavnih konkurenata na tržištu ostalih poštanskih usluga, kurirskih službi, što je podrazumevalo procenu njihovih tržišnih udela i relativne snage, kao i analizu ugovornih odnosa između korisnika i pružalaca usluga, komercijalne politike pružaoca usluga i relevantnog regulatornog okvira.

Razvoj elektronske trgovine u Republici Srbiji imao je za posledicu povećanje obima (broja) poštanskih pošiljaka, posebno u segmentu paketa, kao i ekspres pošiljaka. Razvoj sektora ostalih poštanskih usluga značajno utiče na poslovanje svih privrednih subjekata. Veliki privredni subjekati nastoje da izdvoje sporedne delatnosti od osnovne, te veliki deo istih prepuštaju poštanskim operatorima. Malim i srednjim preduzećima otvara se mogućnost da razvijaju sopstvene lance vrednosti putem saradnje sa poštanskim operatorima. Međutim, ograničavanjem konkurencije između poštanskih operatora, mogu se stvoriti uska grla u kanalima distribucije maloprodajnog sektora.

Osnovni cilj sektorske analize odnosio se na sagledavanje stanja i dinamike konkurencije na predmetnom tržištu, kao i ukazivanje na eventualne probleme u smislu potencijalnih ograničenja koja utiču na nivo konkurencije.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke.