novembar « 2022 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2022 » novembar
Učešće Komisije na predstavljanju rezultata projekta OECD-a ,,Pravični tržišni uslovi za konkurentnost“

kzkOrganizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (Organisation for economic cooperation and development- OECD) zajedno sa Privrednom komorom Srbije, održala je konferenciju na kojoj su predstavljeni rezulati projekta OECD-a pod nazivom ,,Pravični tržišni uslovi za konkurentnost“.

Član Saveta Komisije, Čedomir Radojčić, učestvovao je na panelu posvećenom temi jačanja zaštite konkurencije u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na ulogu Komisije u povećanju nivoa konkurentnosti nacionalnog tržišta i alate koje ona ima na raspolaganju u pogledu podizanja svesti o potrebi i načinima usklađivanja sa pravilima zaštite konkurencije.

Tokom konferencije, održane u Privrednoj komori Srbije, pozitivno je ocenjen rad Komisije za zaštitu konkurencije, od strane stručnjaka OECD-a u okviru prezentacije koji se ticao stanja u oblasti konkurencije u Republici Srbiji.

Komisija učestvovala na Međunarodnoj konferenciji o konkurenciji i zaštiti potrošača u Gruziji

kzkU Gruziji je 16. i 17. novembra 2022. godine održana međunarodna konferencija o sprovođenju politike konkurencije i zaštiti potrošača na kojoj je učestvovla Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Dvodnevni događaj zajednički je organizovala Gruzijska nacionalna agencija za konkurenciju, Narodna banka Gruzije, Gruzijska Nacionalna regulatorna komisija za energetiku i vodosnabdevanje, Nacionalna komisija za komunikacije i Služba za državni nadzor sektora osiguranja Gruzije.

Na konferenciji je učestvovalo više od 15 delegacija tela za zaštitu konkurencije iz različitih zemalja, domaći i međunarodni stručnjaci, predstavnici javnih agencija, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i poslovnog sektora.

Na skupu se razgovaralo o mehanizmima prava konkurencije, zaštiti prava potrošača, slučajevima i aktivnostima koje sprovode tela za zaštitu konkurencije i regulatorne agencije. U paralelnim tematskim sesijama, teme su bile: Politika konkurencije i održivi razvoj; Politika konkurencije na regulisanim tržištima/međuagencijska saradnja; Indirektni mehanizmi primene Zakona o zaštiti konkurencije (Advocacy); Odbijanje poslovanja kao oblik zloupotrebe (Essential Facillty); itd.

Delegaciju Komisije su činili: član Saveta Miroslava Đošić, rukovodilac Sektora za utvrđivanje povreda konkurencije Marina Joksimović i rukovodilac Sektora za normativno – pravne, kadrovske i opšte poslove Milica Stanković.

U Novom Sadu nastavljeno sa predstavljanjem Smernica za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije

kzkKomisija za zaštitu konkurencije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS) nastavila je predstavljanje Smernica za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije učesnicima na tržištu po svim većim gradovima širom Srbije.

Predstavljanje u Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga u Novom Sadu, treće po redu, održano je kao tematska sednica Parlamenta privrednika u proširenom sastavu na temu ,,Programi usklađenosti poslovanja sa pravilima o zaštiti konkurencije“.

Čedomir Radojčić, član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije i Maja Dobrić, samostalni savetnik, upoznali su prisutne sa pravilima u oblasti zaštite konkurencije i Smernicama za izradu programa usklađenosti poslovanja.

U nameri da učesnicima na tržištu pomogne u procesu donošenja programa usaglašavanja poslovanja sa pravilima o zaštiti konkurencije (eng. compliance program), Komisija ovim radionicama i smernicama u kratkim crtama daje opis i pojašnjenja pojedinih „koraka“ u donošenju takvih programa kao i pravila zaštite konkurencije.

Sledeće predstavljanje Smernica će se održati 15. decembra u Kragujevcu, u Regionalnoj privrednoj komori Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga.

Komisija pokrenula postupak protiv Glovoapp Tecchnology (Glovo) zbog zloupotrebe dominantnog položaja

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije protiv privrednog društva Glovoapp Tecchnology doo Beograd (Glovo) i u njegovim prostorijama izvršila nenajavljene uviđaje.

Komisija je u toku sprovođenja analize uslova konkurencije u oblasti digitalnih platformi za posredovanje u prodaji i isporuci pretežno restoranske hrane i ostalih proizvoda, u ugovorima koje je Glovo zaključivao sa svojim partnerima uočila ugovorne odredbe koje za posledicu mogu da imaju isključivanje ili otežavanje širenja drugih, konkurentskih platformi, kao i odredbe koje za posledicu mogu da imaju diskriminaciju partnera kroz primenu nejednakih uslova poslovanja, što sve čini zloupotrebu dominantnog položaja.

Naime, pojedini ugovori i opšti uslovi poslovanja sa partnerima sadrže propisanu naknadu koju je partner dužan da plati ako stupa u slična partnerstva sa drugim platformama, odnosno nude se visoki iznosi u vidu ulaganja za marketing, uz obavezu vraćanja iznosa ukoliko se uspostavi saradnja sa još nekom platformom.

Primena nejednakih uslova poslovanja na iste poslove sa različitim učesnicima na tržištu, prvenstveno se ogleda u vidu različitih provizija prema različitim partnerima, a u zavisnosti od toga da li sarađuju samo sa Glovom ili i sa konkurentskim platformama.

Uključivanjem ovakvih ekskluzivnih klauzula u ugovore sa partnerima ili raznih formi podsticaja ili pritisaka da se zadrži ekskluzivnost mogli bi se isključiti konkurenti sa tržišta ili smanjiti njihova mogućnost da se takmiče, što bi u krajnjoj liniji moglo dovesti do viših cena, manjeg izbora i ponude lošijeg kvaliteta, na štetu potrošača.

Društvo Glovo je nakon preuzimanja platforme Donesi tokom 2021. godine značajno proširio mrežu poslovanja i drastično povećao svoj tržišni udeo i stekao dominantan položaj čime je ujedno promenjena i struktura ovog tržišta. Kao takav ima posebnu odgovornost u vezi sa radnjama koje preduzima na tržištu.

Komisija poziva sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničkog stanja u ovom postupku da iste dostave na adresu Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd.

Komisija pokrenula postupak protiv privrednog društva Ananas E – Commerce zbog neprijavljene koncentracije

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je po službenoj dužnosti pokrenula postupak protiv privrednog društva ANANAS E-COMMERCE d.o.o. Beograd, radi ispitivanja koncentracije koja je sprovedena iako nije odobrena u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije, a koja je, prema osnovanoj pretpostavci, nastala sticanjem kontrole od strane društva ANANAS E-COMMERCE nad privrednim društvom VEBSPOT DOOEL Skoplje.

Komisija će u ispitnom postupku oceniti Zakonom propisane kriterijume (čl. 19 ZZK) kojim se utvrđuje dozvoljenost koncentracije, a naročito, okolnost da se radi o sprovedenoj a neprijavljenoj koncentraciji, što je bila obaveza učesnika na tržištu. Zakonom je propisano da su koncentracije učesnika na tržištu dozvoljene, osim ako bi značajno ograničile, narušile ili sprečile konkurenciju na tržištu Republike Srbije, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

Komisija će utvrditi i bitne činjenice, dokaze i ostale elemente na kojima će zasnovati svoju odluku u pogledu eventualnog određivanja mere zaštite konkurencije, odnosno mere dekoncentracije.

Zaključkom kojim je pokrenut postupak, pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju pravilnog činjeničnog stanja u ovom postupku da ih neodložno dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu ul. Savska br. 25/IV, Beograd.

Održana radionica o izradi programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije u Nišu

kzkKomisija za zaštitu konkurencije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS) održala je treće predstavljanje Smernica za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije u Nišu.

U nameri da učesnicima na tržištu pomogne u procesu donošenja programa usaglašavanja poslovanja sa pravilima o zaštiti konkurencije (eng. compliance program), Komisija ovim radionicama i smernicama u kratkim crtama daje opis i pojašnjenja pojedinih „koraka“ u donošenju takvih programa kao i pravila zaštite konkurencije.

Sledeća radionica će se održati 15. novembra u Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga u Novom Sadu.