kzkU Gruziji je 16. i 17. novembra 2022. godine održana međunarodna konferencija o sprovođenju politike konkurencije i zaštiti potrošača na kojoj je učestvovla Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Dvodnevni događaj zajednički je organizovala Gruzijska nacionalna agencija za konkurenciju, Narodna banka Gruzije, Gruzijska Nacionalna regulatorna komisija za energetiku i vodosnabdevanje, Nacionalna komisija za komunikacije i Služba za državni nadzor sektora osiguranja Gruzije.

Na konferenciji je učestvovalo više od 15 delegacija tela za zaštitu konkurencije iz različitih zemalja, domaći i međunarodni stručnjaci, predstavnici javnih agencija, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i poslovnog sektora.

Na skupu se razgovaralo o mehanizmima prava konkurencije, zaštiti prava potrošača, slučajevima i aktivnostima koje sprovode tela za zaštitu konkurencije i regulatorne agencije. U paralelnim tematskim sesijama, teme su bile: Politika konkurencije i održivi razvoj; Politika konkurencije na regulisanim tržištima/međuagencijska saradnja; Indirektni mehanizmi primene Zakona o zaštiti konkurencije (Advocacy); Odbijanje poslovanja kao oblik zloupotrebe (Essential Facillty); itd.

Delegaciju Komisije su činili: član Saveta Miroslava Đošić, rukovodilac Sektora za utvrđivanje povreda konkurencije Marina Joksimović i rukovodilac Sektora za normativno – pravne, kadrovske i opšte poslove Milica Stanković.