Саопштењa за јавност « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Aктуелности » Саопштењa за јавност (Page 5)
Позитивне оцене Комисије од стране инвеститора

kzkСавет страних инвеститора у Србији представио је традиционално издање „Беле књиге“ за 2019. годину – приказ виђења пословне климе, као и препоруке за њено унапређење из угла улагача.

Страни инвестатори су и ове године констатовали значајан напредак у раду Комисије за заштиту конкуренције, повећање обима активности Комисије у различитим областима њене надлежности, као и спремност за коришћење сложених механизама који су јој на располагању у складу са Законом.

У документу се похваљује што Комисија све интензивније примењује напредније економске анализе у поступцима испитивања повреда конкуренције и сложенијих концентрација, као и коришћење нових економетријских софтвера којим се повећава квалитет економских анализа у предметима који се воде пред Комисијом.

У овогодишњој „Белој књизи“ се наводи и: „У 2018. години Комисија је наставила да бележи константан напредак на пољу развоја свести о значају заштите конкуренције („competition advocacy”) и боље комуникације за јавношћу. Комисија редовно обавештава јавност о својим активностима, а највећи део одлука Комисија објављује на званичној интернет страници. Међутим, приметно је да Комисија не објављује све одлуке у релевантним областима или да их објављује са значајним закашњењем, што не доприноси транспарентности рада нити правној сигурности. Комисија је на својој страници објавила “Водич кроз права и обавезе странака код којих се спроводи ненајављени увиђај”, као и лифлет о политици помиловања („leniency“ програм). Овакав напредак у развоју свести јавности о политици конкуренције изузетно је важан, јер доприноси општем побољшању постојећег правног оквира и омогућава боље разумевање правила конкуренције, активности и значаја Комисије од стране јавности и медија.“

И овогодишња препорука инвеститора је да Комисија настави са доношењем подзаконских аката која дефинишу одређене категорије од кључне важности за употпуњавање правног оквира заштите конкуренције, објављивањем публикација о релевантним дефиницијама тржишта, као и израдом јасних смерница и упутства која садрже начин примене одређених одредби Закона, ради унапређења транспарентности и правне сигурности.

За утврђено намештање понуда у јавним набавкама изречена мера од 60 милиона динара

kzkКомисија за заштиту конкуренције je утврдила да су друштва Original doo Beograd, Mikops doo Niš, Birolinija doo Beograd, Biro Print Sistemi doo Beograd, Dikti Line doo, Birodeveloping doo Niš, Birotehnika doo, Jagodina и Konica Minolta Poslovna Rešenja SE doo Beograd координирала учешће у јавним и другим набавкамa. На тај начин наведена друштва су учинила повреду конкуренције, односно закључила забрањени рестриктивни споразум којим се непосредно или посредно утврђују продајне цене или други услови трговине, а који за циљ има ограничавање и спречавање конкуренције (члан 10. став 2. тачка 1 Закона о заштити конкуренције).

Комисија је овај тајни договор конкурената открила уз помоћ учесника у том споразуму који је Комисији доставио доказе за учињени споразум и обезбедио себи ослобађање плаћања новчане обавезе на име учињене повреде конкуренције. Ово је било могуће захваљујући покајничком програму који спроводи Комисија.

Како се тајни договори ове врсте тешко откривају, Комисија користи и ову прилику да позове учеснике тих договора да се пријаве Комисији и доставе доказе, те на тај начин помогну откривању таквих споразума а заузврат себи обезбеде ослобађање од плаћања новчане обавезе на име утврђене повреде конкуренције, како је прописано одредбама члана 69. Закона о заштити конкуренције.

Покренут поступак против Фортенова Групе из Загреба

kzkКомисија за заштиту конкуренције је покренула поступак по службеној дужности против привредног друштва Fortenova Grupa d.d. Загреб, ради испитивања концентрације која је спроведена иако није одобрена. Према основаној претпоставци, Fortenova Grupa d.d. Загреб је стекла контролу над друштвима Фриком д.о.о. Београд, Дијамант а.д. Зрењанин, Мивела Мг, ПИК Врбовец д.о.о. Београд, Кикиндски млин, и другим друштвима са седиштем у Републици Србији, која су пословала у оквиру Агрокор групе.

У предметном поступку Комисија ће испитати да ли је у конкретном случају поступљено супротно одредбама Закона о заштити конкуренције, ко остварује контролу над друштвом Fortenova Grupа, као и дозвољеност ове концентрације у складу са чланом 19. Закона. Комисија ће утврдити и битне чињенице, доказе и остале елементе на којима ће засновати своју одлуку у погледу евентуалног одређивања мере заштите конкуренције, односно мере деконцентрације.

Законом је прописано да су концентрације учесника на тржишту дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, нарушиле или спречиле конкуренцију на тржишту Републике Србије, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.

Закључком којим је покренут поступак, позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању правилног чињеничног стања у овом поступку да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25/IV, Београд.

Нови видео клип Комисије

Комисија за заштиту конкуренције објавила је на свом Youtube каналу нови видео клип „Наш допринос заштити конкуренције у протеклих пет година 2014–2019.“.

Реализацијом овом видео клипа Комисија је свим тржишним учесницима, академској јавности, као и грађанима чија је добробит у центру свих њених активности на заштити конкуренције, хтела да представи петогодишње резултате и на тај начин унапреди комуникацију са свим заинтересованим јавностима и транспарентност рада.

Видео клип израђен је кроз пројекат „Повећање економског раста кроз подршку унапређењу политике заштите конкуренције“ који Комисија реализује са Краљевином Норвешке и Амбасадом Норвешке у Београду.

Представник Комисије панелиста на конференцији земаља БРИКС-а

kzkЧлан Савета Комисије за заштиту конкуренције Чедомир Радојчић учествовао је, као један од говорника, на традиционалној Конференцији о политици заштите конкуренције земаља БРИКС-а, која је одржана у Москви од 16. до 20. септембра 2019. године.

Овогодишња конференција, под називом „10 година сарадње између тела за заштиту конкуренције БРИКС-а: резултати и перспективе“, била је, у највећој мери, посвећена темема везаним за заштиту конкуренције у дигиталном свету, као и при спровођењу јавних набавки.

Представник Комисије Чедомир Радојчић учествовао је на панелу “Учешће државе у економији” са колегама из бројних других тела. Током сесије, Радојчић је истакао да тржишна економија и државни интервенционизам нису алтернативе, већ су, напротив, међусобно зависни.

Квалитетно функционисање тржишта зависи од доброг функционисања државе. Неефикасно тржиште не може допринети квалитетном функционисању државе и обратно. У том смислу, нема алтернатива, навео је Радојчић.

Кључни закључци Конференције су да је један од највећих изазова усклађивање политике и права заштите конкуренције са све заступљенијом дигитализацијом економије, као и борба против антиконкуренцијског понашања тржишних учесника у ери глобализма, односно важност интензивирања међународне сарадње у овој области.

На Конференцији су учествовали највиши представници преко 50 тела за заштиту конкуренције из целог света, представници међународних институција и академске заједнице.

Представник Комисије на стручном усавршавању у Јапану

kzkПредставник Комисије за заштиту конкуренције Вук Лековић, саветник у Сектору за утврђивање повреда конкуренције, боравио је, као корисник програма Јапанске агенције за међународну сарадњу (Japan International Cooperation Agency-JICA) и Комисијe за заштиту конкуренције Јапана (Japan Fair Trade Commission – JFTC), на стручном усавршавању у Јапану.

Циљ овог семинара је унапређење примене права и политике конкуренције, размена искустава ради коришћења стечених знања за још ефикаснију заштиту конкуренције на тржиштима земаља које учествују у програму. План усавршавања обухватио је теорију и праксу права и политике заштите конкуренције.

Ове године у програму усавршавања су учествовали представници тела за заштиту конкуренције из 19 земаља. Јапанска агенција за међународну сарадњу организује ову врсту семинара од 1994. године.

Учешће представника КЗК на семинару у Токију представља наставак успешне сарадње Комисије и јапанског тела за заштиту конкуренције, а коју је прошле године обележио успешно организовани заједнички дводневни семинар у Београду.

Упутство о садржини иницијативе за испитивање повреда конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције – рестриктивни споразуми

kzkСавет Комисије за заштиту конкуренције је дана 25.07.2019. године донео Упутство о садржини иницијативе за испитивање повреда конкуренције из члана 10. – рестриктивни споразуми.

Уз упутство којим се ближе објашњава начин на који се може пријавити постојање сумње у повреду конкуренције, Комисија је сачинила и потребан образац који ће омогућити поједностављено подношење иницијатива.

Комисија напомиње да сви они који располажу информацијама о постојању повреде конкуренције на неком од тржишта у Републици Србији могу да користе и посебно отворену мејл адресу inicijativa@kzk.gov.rs или телефонски број 011 38 11 958 како би добили све информације о детаљима везаним за могућност и начин подношења иницијативе за испитивање конкуренције.

Комисија потписала споразум о сарадњи са телом за заштиту конкуренције НР Кине

kzkПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић и заменица министра државне управе за тржишну регулацију Народне Републике Кине, Ган Лин, потписали су Меморандум о разумевању између две институције.

Реализацијом Меморандума ће се обезбедити оквир за унапређење сарадње између Комисије и Државне управе за тржишну регулацију при спровођењу закона и политике заштите конкуренције и стварања повољних услова за развој билатералних односа.

Меморандум има за циљ имплементацију и делотворно спровођење закона о заштити конкуренције због његове важности за ефикасно пословање, добробит грађана, као и трговину Кине и Србије.

Предвиђено је да ће се сарадња Државне управе за регулацију тржишта Народне Републике Кине и Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије, одвијати кроз техничку сарадњу путем програма обука, радионица и сарадњи при истраживању, организовању састанака између кинеских и српских високих званичника у области заштите конкуренције, израду специјализованих анализа и размену искустава у спровођењу закона заштите конкуренције. Ово је, иначе, прва посета делегације Државне управе за тржишну регулацију НР Кине, након институционалне реформе која је извршена у овој земљи.

Председник Комисије истакао је да је почетак сарадње са кинеским колегама изузетно важан због још веће правне сигурности страних инвеститора који улажу у Србију, а међу којима је све више кинеских.

Заменица министра Државне управе за регулацију тржишта НР Кине исказала је велику захвалност на гостопримству и најавила могућност интензивирања сарадње, посебно у сегменту едукације.

Свечаном пописивању су присуствовали и чланови Савета и представници Стручне службе Комисије за заштиту конкуренције и високи званичници Државне управе за регулацију тржишта.

Ово је 14 споразум о сарадњи који Комисија потписује са другим телима за заштиту конкуренције из региона и света.

На одлуке Комисије неће утицати притисци

kzkНе сматрамо спорном чињеницу да било ко у Републици Србији подноси кривичне пријаве против Комисије за заштиту конкуренцијe и њених руководилаца. Али, у овом случају, када је Удружење грађана „Car go“ Комисији поднело иницијативу за утврђивање повреде конкуренције и, непосредно након тога, и кривичну пријаву против председника др Милоја Обрадовића, као првог човека ове институције, сматрамо да је у питању непримерени вид притиска на рад Комисије, као независног државног тела.

Индикативно је да се „Car go“ одлучио на подношење кривичне пријаве баш на дан када је Комисија за заштиту конкуренцију донела обавештење о непостојању основа за поступању по њиховој иницијативи за утврђивање повреде конкуренције.

Желимо да обавестимо јавност да Комисија за заштиту конкуренције неће, као ни до сада, своје одлуке доносити на основу притисака било које врсте, већ искључиво према одредбама Закона о заштити конкуренције, за шта јој је Скупштина Србије поверила мандат.

Нема основа за поступање Комисије по иницијативи Car Go

kzkКомисија за заштиту конкуренције сматра да нису испуњени законски услови за покретање поступка испитивања повреде конкуренције, нити за даље поступање Комисије по Иницијативи коју је Car Go Techologies d.o.o. Београд поднело против Савеза такси удружења Србије “Сатус“, Струковног удружења такси предузетника Београда и Уговорне привредне такси коморе Србије.

О овоме је у Обавештењу о исходу Иницијативе (које се налази у прилогу), Комисија обавестила подносиоца.