NIS EKSPRESDelegacija Komisije za zaštitu konkurencije, koju je predvodio predsednik dr Miloje Obradović boravila je u Sarajevu, u poseti Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine, na poziv predsednika Vijeća Ive Jerkića.

Glavne teme razgovora bile su bilateralna saradnja u sprovođenju politike zaštite konkurencije i razmena iskustva dva tela u procesu pridruživanja Srbije i Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Na sastanku je nastavljena diskusija o modalitetima inicijative za osnivanje Foruma za konkurenciju Zapadnog Balkana koju je, zajedno sa EBRD pokrenula Komisija za zaštitu konkurencije, kao i značaju ovakvog vida organizovanja za dalje unapređenje regionalne saradnje tela za zaštitu konkurencije.

Takođe, bilo je reči o konkretnim načinima proširenja saradnje definisane Memorandumom o međusobnom razumevanju i saradnji na području politike i prava tržišne konkurencije potpisanog 2009. godine.

Ova poseta je usledila nakon susreta u Beogradu delegacija dva tela, održanom u novembru 2017., što svedoči o visokom stepenu saradnje ove dve institucije i spremnosti da zajednički ulažu napore za unapređenje institucionalnog i zakonskog okvira politike zaštite konkurencije u regionu.

Sastanku su prisustvovali i članovi Vijeća – Arijana Regoda Dražić, Adisa Begić, i Nebojša Popić, kao i specijalni savetnik u Sektoru za ispitivanje koncentarcije Komisije za zaštitu konkurencije Gordana Lukić.