Infostan TehnologijeSavet Komisije za zaštitu konkurencije je, zaključkom donetim 15. avgusta 2016. godine, prekinuo postupak ispitivanja povrede konkurencije pokrenut 26. oktobra 2015. godine protiv JKP Infostan Tehnologije iz Beograda. Zaključkom su određene obaveze JKP Infostan Tehnologije, a čije izvršenje će Komisija redovno pratiti i, u slučaju da, u naredne tri godine, nastupe bitne promene okolnosti na kojima se zasnovan zaključak o prekidu postupka, postupak za utvrđivanje povrede će biti nastavljen.

JKP Infostan Tehnologije iz Beograda se obavezuje da svoju poslovnu politiku trajno izmeni u sledećim segmentima tako da:

- ulistavanje novih komercijalnih usluga vrši ili na osnovu pisane saglasnosti građana Grada Beograda koji su u sistemu objedinjene naplate komunalnih usluga ili obaveštenjem korisniku, koje prati ponudu, da će samom uplatom posebne uplatnice dati saglasnost za ulistavanje te stavke na račun Infostana
- izlistavanje stavki sa računa sistema objedinjene naplate vrši na zahtev korisnika, odnosno građana Grada Beograda koji su u sistemu objedinjene naplate komunalnih usluga, uz obavezu da na svojim šalterima primi svaki pisani zahtev za izlistavanje komercijalne stavke sa računa, istu stavku izlista od sledećeg računa i o tome obavesti davaoca konkretne usluge
- društvima za osiguranje ne daje izdvojene informacije o korisnicima koji nisu osigurani. U izvršenju ove obaveze dozvoljena je mogućnost pružanja informacija o korisnicima koji su već osigurani kod tog konkretnog osiguravača, a kako se ponude ne bi slale onim korisnicima koji su već osigurani kod istog društva
- obavezno objavi na internet stranici Infostan Tehnologije svaku novu mogućnosti ulistavanja novih stavki, sa detaljnim objašnjenjima korisnicima
- u naredne tri godine dostavlja Komisiji na uvid svaki sledeći ugovor koji bude zaključen sa nekom trećom stranom zainteresovanom za korišćenje komercijalnih uslova Infostana, uz zahtev za davanje mišljenje.

Savet Komisije je odluku o prekidu postupka doneo ceneći da se usvojenim merama u potpunosti otklanja opasnost da se na tržištu nastave akti i radnje koji su doveli do osnovane pretpostavke povrede konkurencije, a na osnovu koje je i pokrenut predmetni postupak po službenoj dužnosti, kao i da sprečavaju mogućnost nastanka iste ili slične povrede u budućnosti.