kzk-ekofInstitucionalna izgradnja nacionalnih tela za zaštitu konkurencije u Jugoistočnoj Evropi centralna je tema međunarodnog skupa koja će, 2. i 3. juna ove godine, biti održan u Beogradu.

Organizatori konferencije su Evropska banka za obnovu i razvoj i Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, a uz tehničku podršku Centra za liberalno-demokratske studije (CLDS).

Konferencija “Institucionalna izgradnja nacionalnih tela za konkurenciju Jugoistočne Evrope” biće održana u hotelu Metropol Palas.

Uz predstavnike nacionalnih tela za zaštitu konkurencije Jugoistočne Evrope, na skupu će svoje viđenje mogućih pravaca institucionalnog unapređenja ovih tela, ali i politike I prava zaštite konkurencije dati brojni svetski i domaći stručnjaci iz ove oblasti.