Komisija za zaštitu konkurencije je Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dostavila Mišljenje na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima, u kojem je naglasila da bi Zakon trebalo da omogući da određene usluge, koje su povezane sa komunalnim delatnostima, a mogu se obavljati samostalno, budu jasno određene kao usluge komercijalnog karaktera, koje mogu da pružaju pod jednakim uslovima svi koji ispunjavaju propisane uslove, a ne samo jedan učesnik na tržištu. Uslovi i kriterijumi moraju biti definisani tako da ne ograničavaju pristup tržištu postojećim i budućim učesnicima na tržištu, niti da nameću uslove koji nisu opravdani.

Komisija je izrazila zabrinutost zbog novog zakonskog rešenja koje, prema njenoj oceni predstavlja dodatnu barijeru, kako za ulazak novih, tako i za nastavak poslovanja postojećih učesnika na tržištu, sa mogućim ozbiljnim posledicama na rad učesnika na tržištu koji su registrovani za obavljanje komunalnih delatnosti. Naime, Nacrtom Zakona je propisano da ispunjenost uslova za obavljanje komunalnih delatnosti utvrđuje Privredna komora Srbije, ako zakonom za pojedinu komunalnu delatnost nije drugačije propisano. Takođe je utvrđeno da Privredna komora Srbije izdaje akt o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti javnom preduzeću, privrednom društvu, preduzetniku ili drugom privrednom subjektu, koji je uz zahtev dostavi dokaze propisane podzakonskim aktom, kao i dokaz o uplati troškova za izdavanje akta o ispunjenosti uslova.

Predloženo zakonsko rešenje, prema mišljenju Komisije, menja položaj i ulogu PKS, tako što stvara značajnu dodatnu obavezu za učesnike na tržištu, a Komisija svaku prepreku, posebno na ovom, inače specifičnom tržištu koje bi trebalo otvarati za ulazak novih učesnika, ocenjuje kao nepotrebnu i potencijalno negativnu za stanje konkurencije. Stav Komisije je da ovaj zakon ne bi trebalo da poverava poslove državne uprave Privrednoj komori Srbije, pa je u skladu sa navedenim, predložena izmena ovog člana.

Mišljenja Komisije, kako je navedeno, treba da omoguće da se, kroz saradnju sa predlagačima, doprinese izradi kvalitetnijih rešenja propisa. Kao generalna ocenu, u mišljenju je izneto da je jedan od najvažnijih ciljeva propisa da se na tržištu obezbede ravnopravni uslovi za delovanje svih učesnika, naravno pod pretpostavkom da ispunjavaju potrebne uslove. Komisija je ponovo istakla da se samo kroz „borbu“ konkurenata kvalitetom i cenom, mogu ostvariti ekonomski napredak i dobrobit društva, a naročito korist potrošača, što predstavlja ne samo cilj Zakona o zaštiti konkurencije, već i jasnog opredeljenja Republike Srbije da konkurencija predstavlja neophodan uslov za razvoj privrede u celini.