Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije doneo je, na osnovu člana 35. stav 2 Zakona o zaštiti konkurencije, Zaključak o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv 26 učesnika na tržištu geodetskih usluga, radi ispitivanja povrede konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.

Postupak je pokrenut nakon inicijative koju je Komisija primila 12. aprila 2016. godine. Podnosilac inicijative naveo je da je u više postupaka javnih nabavki geodetskih usluga počev od kraja 2015. godine utvrđeno da ponuđači dostavljaju ponude sa cenama koje značajno prevazilaze procenjenu vrednost javne nabavke, što dalje vodi do obustave postupaka.

Nakon detaljne analize svih navoda i dokumentacije, dana 19. aprila 2016. godine donet je Zaključak o pokretanju postupka. Na nekoliko lokacija obavljeni su nenajavljeni uviđaji u prostorijama učesnika na tržištu.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničkog stanja u ovom postupku da iste dostave na adresu Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd.

Zaključak o pokretanju postupka objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 45 /06.05.16.