kzk-ekofMinistarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prihvatilo je primedbe i predloge Komisije za zaštitu konkurencije i izmenilo Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima.

Spremnost predlagača ovog zakona da u potpunosti sarađuje sa Komisijom, je najbolji primer zajedničkih napora usmerenih na izradu kvalitetnijeg propisa kojim će se na tržištu obezbediti efikasna konkurencija koja treba da doprinese ekonomskom napretku i dobrobiti društva, a naročito koristi potrošača.

Komisija je, na prethodni tekst Nacrta Zakona, uputila primedbe na predlog rešenja da Privredna komora Srbije izdaje akt o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti javnom preduzeću, privrednom društvu, preduzetniku ili drugom privrednom subjektu. Ova odredba bi, prema mišljenju Komisije, predstavljala dodatnu barijeru, kako za ulazak novih, tako i za nastavak poslovanja postojećih učesnika na tržištu, koji su registrovani za obavljanje komunalnih delatnosti.

Konačnim tekstom Nacrta Zakona Ministarstvo je takođe usvojilo i primedbe Komisije da određene usluge, koje se mogu obavljati samostalno, a povezane su sa komunalnim delatnostima, budu jasno određene kao usluge komercijalnog karaktera (pogrebna delatnost), koje mogu da pružaju svi učesnici na tržištu koji su registrovani, pod jednakim uslovima, a ne isključivo javno preduzeće ili privredno društvo u kojem je većinski vlasnik od najmanje 51% Republike Srbija ili jedinica lokalne samouprave.