kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović učestvovao je na Kopaonik biznis forumu 2018 – na panelu „Poštovanje antimonopolske regulative: U čemu kompanije greše i kako to sprečiti?“.

Učesnici panela posvećenog unapređenju politike zaštite konkurencije, osim dr Obradovića, bili su i prof. dr Miroljub Labus, (Pravni fakultet u Beogradu), Ana Tozzi, (Savet stranih investitora) i Dragan Lupšić, (Coca-Cola), a skup je moderirao prof. dr Dragan Lončar (Ekonomski fakultet u Beogradu).

Predsednik dr Obradović naglasio je da je za efikasno sprovođenje politike zaštite konkurencije ključno postojanje kvalitetnog zakonodavnog okvira, kao i institucionalna nezavisnost tela za zaštitu konkurencije. Ne manje važno, smatra dr Obradović, je i dosledno sprovođenje zakona.

„Naš cilj je kreiranje konkurentskog tržišta, na kome će učesnici povećavati svoju produktivnost, inovativnost i investicije, što za rezultat ima ekonomski napredak, dobrobit društva i korist za potrošače. Zato Komisija, kao svoju ključnu misiju, vidi dalje povećanje uticaja politike zaštite konkurencije na ekonomiju“ naglasio je predsednik Komisije.

Dr Obradović istakao je i da će se Komisija, u narednom periodu, usredsrediti na još intenzivniju regionalnu saradnju i najavio skoro osnivanje Foruma za zaštitu konkurencije zemalja zapadnog Balkana, čije bi sedište bilo u Beogradu. Ovaj projekat Komisija sprovodi pod pokroviteljstvom Evropske banke za obnovu i razvoj, a uz podršku Evropske komisije.

„Šta očekujemo u budućnosti: tradiciju – da nastavimo dosadašnjim putem, poverenje – da ga svojim radom stičemo i dalje, transparentnost – kroz dosledno sprovođenje u postupcima, pravnu sigurnost za učesnike na tržištu ali i Komisiju kao i organski rast i jačanje institucije“ rekao je, tokom panela, predsednik dr Obradović.

kzk-ekofAna Tozzi istakla je da je važno stvarati fer tržišnu utakmicu. „Ova država ulazi u EU, privreda treba da bude u mogućnosti da izdrži konkurentski pritisak, a da bi izdržali, morate da imate kompaniju koja radi na zdravim osnovama“ zaključila je na panelu Tozzi.

Prof. dr Labus podsetio je da je Srbija, ne tako davno, bila van tržišnih tokova. Zato kao ključni zadatak politike zaštite konkurencije danas vidi sprečavanje zloupotrebe dominantnog položaja u svim sektorima privrede.

Dragan Lupšić je, tokom panela naglasio važnost edukacije svih tržišnih učesnika po pitanjima politike zaštite konkurencije.

kzk-ekofPanelu posvećenom politici zaštite konkurencije prisustvovao je veliki broj učesnika Biznis foruma, predstavnika akademske i stručne javnosti, kompanija i advokatskih kancelarija.

Komisiju su na ovogodišnjem Biznis forumu predstavljali i članovi Saveta Mirjana Mišković Vukašinović i Marko Obradović, rukovodilac Sektora za ekonomske analize dr Siniša Milošević i specijalni savetnik u Sektoru za ispitivanje koncentracija Gordana Lukić.